SGP-jongeren in de bres voor betere ouderenzorg!

Op 17 november overleed de 91-jarige Ben Oude Nijhuis, twee weken nadat hij in een artikel van het AD had gestaan en hij bij PAUW te gast was geweest. In het artikel spraken Ben Oude Nijhuis en Joop van Rijn hun afschuw uit over de mensonwaardige omstandigheden waarin hun dementerende vrouwen soms verkeerden in het verpleeghuis. Het verhaal kreeg veel aandacht omdat Joop van Rijn de vader is van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Martin van Rijn.

Op 17 november overleed de 91-jarige Ben Oude Nijhuis, twee weken nadat hij in een artikel van het AD had gestaan en hij bij PAUW te gast was geweest. In het artikel spraken Ben Oude Nijhuis en Joop van Rijn hun afschuw uit over de mensonwaardige omstandigheden waarin hun dementerende vrouwen soms verkeerden in het verpleeghuis. Het verhaal kreeg veel aandacht omdat Joop van Rijn de vader is van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Martin van Rijn.

Komt het steeds vaker voor?
Het lijkt alsof dit soort verhalen in tijden van bezuinigingen steeds vaker voorkomen. Of dat ook zo is, valt lastig te controleren. Er moet namelijk met verschillende factoren rekening gehouden worden. Aan de ene kant gaat er steeds meer geld naar zorg en werkt men efficiënter, aan de andere kant hebben we te maken met dubbele vergrijzing*. Feit is wel dat we naar goedkopere zorg moeten, want anders is een gezin in 2040 de helft van het inkomen kwijt aan zorg.

Betere zorg door decentralisatie
Zes weken met dezelfde bh, twee uur alleen in de gemeenschappelijke huiskamer zonder toezicht, pillen die niet ingenomen worden, etc. De situaties die geschetst worden in het artikel kunnen absoluut niet. SGP-jongeren vindt het dan ook een goede ontwikkeling dat de zorg vanaf 1 januari 2015 decentraal geregeld wordt. Door de verantwoordelijkheden van de zorg bij de gemeentes te leggen, kunnen gemeentes het aanbod van voorzieningen beter laten aansluiten op de zorgbehoevende doelgroepen. Daarbij worden daarnaast kosten bespaart. Gemeentes hebben er financieel belang bij dat het gebruik van de voorzieningen wordt teruggedrongen en/of de kosten ervan worden verlaagd.

Kanttekeningen decentralisatie
Helaas kleven er wel nadelen aan decentralisatie. Doordat gemeentes hun zorg los inkopen, is er kans op versnippering van kennis en inkoopmacht. Hierdoor kan het zijn dat de zorg voor kleine gemeentes duurder wordt. Een ander risico is dat er verschillen ontstaan in de kwaliteit van de zorg tussen gemeentes. Bij voorzieningen waar de vereiste kwaliteit niet duidelijk is, kan dat voor een wedloop naar het goedkoopste (lees: laagste) kwaliteitsniveau zorgen.

Aanbevelingen
SGP-jongeren denkt dat door decentralisatie de situaties die Ben Oude Nijhuis schetste, voorkomen kunnen worden. Zorg zal beter aansluiten op de zorgbehoevende. Wel is het belangrijk dat decentralisatie goed wordt uitgevoerd. Enkele aanbevelingen:
- Stimuleer en coördineer het gezamenlijk inkopen van zorg, hierdoor worden de kosten lager.
- Stel duidelijk meetbare kwaliteitseisen aan de zorg en voorkom hiermee een wedloop naar het laagste kwaliteitsniveau.
Zo werken we aan goede en betaalbare zorg in de toekomst!

Kees Stolk
Commissie Sociaal Economische Zaken

* Het aandeel 80-plussers op het totale aantal 65-plussers neemt toe.

Geschreven door Kees Stolk

Kees Stolk.


Blog comments powered by Disqus