SGP: consistent vóór een veilig Nederland!

Veiligheid is voor de SGP een belangrijk thema. Wereldvrede bestaat helaas niet en criminaliteit in binnen- en buitenland steekt steeds weer de kop op. De oudste partij van Nederland heeft daarom altijd tegen bezuinigingen op politie en defensie gestemd. In verkiezingstijd laten ook andere partijen van zich horen. Door meer geld voor politie en defensie te beloven wordt geprobeerd om kiezers naar zich toe te trekken. Maar hoeveel zijn deze beloften na de verkiezingen nog waard? Wie het weet, mag het zeggen... Maar de consistente lijn van de SGP zorgt voor vertrouwen: wie SGP stemt, stemt voor een veilig Nederland! 

Veiligheid is een van de belangrijkste waarden. Wie niet veilig is, kan ook niet vrij zijn. Wanneer de wereld, zoals nu, sterk verandert, kan dit zorgen voor onzekerheid over de eigen veiligheid. Er zijn verschillende oorlogen waar ook Nederland zich indirect mee bemoeit. Maar we hoeven niet direct groots te denken: ook in onze buurt moeten we ons veilig voelen. De SGP zet zich op verschillende manieren in voor de veiligheid.

 

Politie

Veel kleine kernen moeten het doen zonder eigen politie-inzet. De huidige norm van 1 agent per 5.000 inwoners wordt vaak niet eens gehaald en de burger heeft weinig vertrouwen in de politie.  Daarom pleit de SGP voor meer steun voor de politie. Concreet betekent dat dat er minstens 1 wijkagent moet zijn voor iedere 4.000 inwoners. Een wijkagent staat dichtbij de burger en kan duurzame contacten aangaan met bijvoorbeeld scholen en maatschappelijke organisaties. Ook het Openbaar Ministerie krijgt in de SGP-plannen meer geld, zodat de huidige capaciteitsproblemen kunnen worden opgelost. Straffen moeten hoger en levenslang blijft ook echt levenslang.

 

AIVD

Toen iedereen nog in het gebroken geweertje geloofde en dit kabinet voorstelde een derde van het budget van de veiligheidsdiensten te skippen, was het SGP-jongeren die in de pen klom om daar tegenin te gaan. Helaas was de opmars van IS nodig om het besef ook bij andere partijen door te laten dringen. Het is dan ook zonder enige terughoudendheid dat de SGP kan pleiten voor een ‘meerjarig, stabiel budget voor de veiligheidsdiensten’ . Voldoende bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten zijn noodzakelijk.

 

Terrorisme

Bestrijding van terrorisme heeft sinds de opkomst van IS weer een belangrijke politieke prioriteit. Die bestrijding begint bij preventie. Vandaar ook de eerder genoemde intensivering van wijkagenten: zij hebben een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van radicalisering. Een onderscheidend speerpunt is ook dat de SGP het goedpraten van geweld strafbaar wil stellen. Ook het dragen van een vlag van organisaties als Hamas valt daaronder.

Als er eenmaal sprake is van terroristische activiteiten, dan verliest iemand met twee nationaliteiten zijn Nederlandse nationaliteit. Is dat niet mogelijk, dan wordt deze zo ver mogelijk uitgekleed.

 

Defensie

De SGP is een partij die niet alleen wil investeren in defensie, maar met name fors wil investeren. In de afgelopen jaren is er steeds flink bezuinigd op defensie, waardoor ze zelfs haar zelfverdedigingstaak niet goed meer kan uitvoeren. Defensie wordt alleen ingezet als dat echt nodig is; dan moet zij die taak ook goed kunnen uitvoeren. Geld voor meer materieel, mankracht en munitie in de vorm van een goede opleiding is dan ook allesbehalve overbodig. De SGP wil daarom inzetten op een meerjarenplan voor Defensie. Defensie moet geen sluitpost op de begroting zijn, omdat onder andere het beschermen van burgers een van de belangrijkste taken is van de overheid, die het geweldsmonopolie heeft.

 

Betrouwbaar alternatief

Politie, defensie, de veiligheidsdiensten… Ze zijn allemaal onmisbaar voor onze veiligheid. Het is dus belangrijk dat zij in vertrouwde handen zijn. De SGP vormt hét geloofwaardige en betrouwbare alternatief als je wilt kiezen voor een veilig Nederland! 

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus