Servië niet klaar voor EU

Drie weken geleden hebben Kosovo en Servië een akkoord gesloten over de toekomst van beide landen. Dit akkoord behelst 15 maatregelen en voorwaarden voor de beide landen om te komen tot normalisatie van hun betrekkingen. Als Servië werkelijk de afspraken uit het akkoord nakomt, heeft het land aan de laatste voorwaarde van de Kopenhagen criteria voldaan om te kunnen starten met onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. SGP-jongeren vraagt zich echter af of het land daar zelf ook klaar voor is.

Drie weken geleden hebben Kosovo en Servië een akkoord gesloten over de toekomst van beide landen. Dit akkoord behelst vijftien maatregelen en voorwaarden voor de beide landen om te komen tot normalisatie van hun betrekkingen. Als Servië werkelijk de afspraken uit het akkoord nakomt, heeft het land aan de laatste voorwaarde van de Kopenhagen criteria voldaan om te kunnen starten met onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. SGP-jongeren vraagt zich echter af of het land daar zelf ook klaar voor is.

Europese ambities Servië
Servië heeft al jarenlang ambities om toe te treden tot de Europese Unie. Na aanvraag voor het EU-lidmaatschap in 2009, werd Servië begin 2012 erkend als kandidaat-lidstaat. Voordat gestart kon worden met onderhandelingen, moest Servië voldoen aan een aantal zeer belangrijke voorwaarden die waren gesteld door de EU. Naast de normalisatie van de betrekkingen met Kosovo, moest Servië ook meewerken aan de uitlevering van de oorlogsmisdadigers uit de Joegoslavië oorlog aan het Tribunaal in Den Haag. Daarnaast moesten er politieke hervormingen worden doorgevoerd en corruptiepraktijken aangepakt.

Spanningen rondom Kosovo
Met het akkoord dat tussen Kosovo en Servië gesloten is, lijkt aan de laatste voorwaarde te worden voldaan. Het akkoord moet echter nog worden uitgevoerd. De beide regeringen van Servië en Kosovo lijken welwillend, maar de Servische minderheid in Kosovo is fel tegen en beschuldigt de Servische regering van capitulatie voor de EU. De Servische minderheid dreigt nu met nieuwe acties en het afsluiten van de Servische enclaves.

Erkenning Kosovo
De inzet die Servië heeft getoond, om tot onderhandelingen voor toetreding tot de EU te komen, is positief. Servië dient voor deze inspanningen beloond te worden. Servië is daarentegen nog niet klaar voor het EU-lidmaatschap. Duitsland stelde in eerste instantie de eis dat Servië het afgescheiden Kosovo officieel zou erkennen voordat een toetreding mogelijk zou zijn. Deze eis moet strikt gehandhaafd blijven.

Daarnaast blijven politieke hervormingen en verdergaande democratische wetgeving topprioriteiten. Servië kent nog uitgebreide armoede en een ver achterblijvend welvaartsniveau. Van een concurrerende markteconomie ten opzichte van andere EU-landen –  één van de Kopenhagen criteria – is dan ook zeker nog geen sprake. Kortom, Servië is nog niet klaar voor een toetreding tot de Europese Unie.

Frank van Es
Commissie Internationaal


Blog comments powered by Disqus