Schuif de rekening niet door naar de toekomst!

Afgelopen maandag publiceerde het Centraal Planbureau de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Uit de doorrekening bleek dat veel partijen ervoor kiezen om de rijksuitgaven flink te verhogen en de staatsschuld fors te laten oplopen. SGP-jongeren vindt het ongewenst als de volgende generatie moet opdraaien voor de verkiezingsbeloften van 2021 en roept daarom op tot behoedzaamheid.

Het afgelopen jaar is het begrotingstekort behoorlijk opgelopen. Vanwege de Covid-19 pandemie zette de regering steunpakketten in elkaar om bedrijven financieel te ondersteunen. Tientallen miljarden worden uitgetrokken om bedrijven overeind te houden en door de crisis te trekken. En wat SGP-jongeren betreft verdient dit alle steun. Zonder steunpakketten zouden de economische gevolgen desastreus zijn. De oplopende staatsschuld zorgt echter wel voor een nieuwe uitgangssituatie voor wat betreft de staatsschuld. De huidige steunpakketten zijn niets anders dan een lening; een lening die in de toekomst terugbetaald moet worden.

Daarmee heeft de pandemie gevolgen voor de budgettaire ruimte voor de komende jaren. De Studiegroep Begrotingsruimte adviseert dan ook om per saldo geen extra uitgaven te doen of lastenverlichting door te voeren.

 

Veel politieke partijen lijken echter nog onvoldoende doordrongen van deze nieuwe realiteit. VVD en CDA waren vanouds partijen die hamerden op degelijke overheidsfinanciën maar kiezen nu duidelijk voor een andere koers. CDA en VVD kiezen er in hun doorrekening voor om het begrotingstekort te laten oplopen, waardoor de staatsschuld de komende jaren oploopt tot boven de 60%-norm. Van de zuinige houding van beide partijen tijdens het kabinet Rutte-I lijkt weinig meer over.

D66 wil ‘iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen’, maar met de huidige doorrekening laten ze de jongeren van nu de verkiezingsbeloftes van D66 betalen. De projectie van de staatsschuld op de lange termijn is 93,9% van het BBP. Hoewel over de precisie van dit getal te discussiëren valt, is wel duidelijk dat door de beleidskeuzes van D66 in de komende kabinetsperiode de overheidsfinanciën structureel uit balans zijn.

 

De vorige crisis heeft ons geleerd dat hard bezuinigen in crisistijd niet verstandig is. Juist daarom is het verstandig om de economie nu met steunpakketten overeind te houden. Dat betekent echter niet dat ook na de crisis dit beleid moet worden voortgezet. Veel partijen doen volop verkiezingsbeloften aan jongeren, de doelgroep waar ook SGP-jongeren zich sterk voor maakt. De invulling van het bieden van kansen aan jongeren moet echter niet alleen gericht zijn op de korte termijn, maar juist ook op de lange termijn. De jongeren van nu zijn de werkenden van straks. Een gift van 10.000 euro die je straks met rente kunt terugbetalen is niets anders dan een sigaar uit eigen doos.

 

Politiek draait om het maken van keuzes, zoals de titel van de doorrekening – Keuzes in Kaart – ook impliceert. Het maken van die keuzes raakt niet alleen het electoraat van vandaag, maar ook de kiezers van de volgende generatie. Juist daar is veel meer aandacht voor nodig. De budgettaire ruimte is de komende jaren echter beperkt en daarom is verstandig en zuinig beleid meer dan nodig!

Geschreven door Arie Rijneveld en Arthur Polder

Meer artikelen van Arie Rijneveld of Arthur Polder:Blog comments powered by Disqus