Schep een realistisch beeld over Nederlandse asielopvang

Vorige week publiceerde staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) een open brief aan asielzoekers. In deze brief wordt beschreven dat door de grote toestroom van asielzoekers uit het Midden-Oosten de asielprocedures mogelijk tot zes maanden vertraging oplopen. Daarnaast zal Nederland, volgens de staatsecretaris, een soberder opvang moeten bieden om iedereen te kunnen huisvesten.

Vorige week publiceerde staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) een open brief aan asielzoekers. In deze brief wordt beschreven dat door de grote toestroom van asielzoekers uit het Midden-Oosten de asielprocedures mogelijk tot zes maanden vertraging oplopen. Daarnaast zal Nederland, volgens de staatsecretaris, een soberder opvang moeten bieden om iedereen te kunnen huisvesten.

Eerlijkheid

De staatssecretaris vindt dat elke asielzoeker een eerlijk beeld van de asielopvang in Nederland moet krijgen. SGP-jongeren begrijpt en steunt  de intentie van deze brief. Door helder te zijn over de problemen die in Nederland door de opvang van grote aantallen asielzoekers zijn ontstaan, weet een asielzoeker dat hij zijn beeld van Nederland moet bijstellen. In Nederland doorloop je helaas niet binnen enkele maanden  de asielprocedure en krijg je niet elke maand een ruime geldelijke uitkering.

De SGP-jongeren waardeert daarnaast ook de preventieve werking van deze brief. De kans dat asielzoekers voor Nederland kiezen, is zo minder groot. Het bericht van de staatsecretaris is vele malen verstandiger dan dat van de Duitse Bondskanselier Merkel in september. We hebben gezien dat de positieve woorden van Merkel richting asielzoekers, een onhoudbare vluchtelingenstroom naar Duitsland is ontstaan. Dergelijke uitspraken zijn volgens de SGP-jongeren dan ook kortzichtig en onrealistisch.

Beperken

Er is ook een ander middel om een realistisch beeld van de Nederlandse asielopvang te communiceren naar mogelijke asielzoekers. Via kanalen als Facebook wordt sinds kort niet meer enkel een positief geluid verspreidt. Maar ook de negatieve kanten van het leven van een asielzoeker in Nederland worden geschetst. Deels communiceren asielzoekers daarover met andere vluchtelingen, deels kan de Nederlandse regering dit middel gebruiken.

Tot slot, wat SGP-jongeren betreft onderneemt staatssecretaris Dijkhoff nog meer stappen die de toestroom van asielzoekers potentieel beperken. Enkele opties vinden we in voorbeelden van bijvoorbeeld België (realistisch beeld scheppen via reclames op Facebook) en Zwitserland (waarschuwing via YouTube). Het scheppen van een helder en eerlijk beeld past volledig binnen de lijn die SGP-jongeren eerder heeft betoogt betreffende gepaste omgang met asielzoekers. Helaas zijn de mogelijkheden van Nederland om vluchtelingen op te nemen niet onbeperkt. Mogelijke asielzoekers moeten zo mogelijk een eerlijk en helder beeld hebben van hun positie in Nederland. Het is geen makkelijke boodschap, maar wel het eerlijke verhaal.

 


Blog comments powered by Disqus