Schatbewaarder van mooiste vereniging van Nederland

Nadat alle bestuursleden aan bod zijn gekomen, is het tenslotte aan mij als penningmeester om iets naar buiten te brengen vanaf ‘de bestuurstafel’. Ruim twee jaar ben ik nu betrokken bij deze club. Wat een inzet zie ik van heel veel leden. Toen ik twee jaar geleden aantrad, was de organisatie voor mij redelijk onbekend. Vanuit het niets werd ik ineens penningmeester. Jullie vragen je wellicht af wat een penningmeester zoal doet.

Nadat alle bestuursleden aan bod zijn gekomen, is het tenslotte aan mij als penningmeester om iets naar buiten te brengen vanaf ‘de bestuurstafel’. Ruim twee jaar ben ik nu betrokken bij deze club. Wat een inzet zie ik van heel veel leden. Toen ik twee jaar geleden aantrad, was de organisatie voor mij redelijk onbekend. Vanuit het niets werd ik ineens penningmeester. Jullie vragen je wellicht af wat een penningmeester zoal doet.

Een korte zoektocht op internet leert dat een penningmeester “de functie vervult van de persoon die de financiën van een vereniging, stichting of commissie beheert” (bron: www.wikipedia.nl). Een andere benaming voor penningmeester is ook wel schatbewaarder.

Binnen de vereniging van SGP-jongeren hou ik me vooral - als een minister van Financiën - bezig met het opstellen van de begroting, de maandelijkse ministerraden waarin iedereen minister probeert voor zijn of haar departement de pot zo snel mogelijk leeg te krijgen én het opstellen van een jaarlijks verslag waaruit blijkt hoe snel het ook het afgelopen jaar weer is gelukt om de bodem van de put te bereiken.

Daarnaast helpen onze ministers en vrijwilligers ook om de schatkist af en toe weer wat voller te laten worden. Het doet mij altijd erg goed als een groep vrijwilligers bijvoorbeeld een avond organiseert en daarbij sponsoren weet te vinden die (een deel van) de kosten voor hun rekening nemen. Ook het werven van nieuwe leden (op de Wegwijs, op een congres, op je eigen school, op de jeugdvereniging of waar dan ook) is voor de schatbewaarder altijd een welkome aanvulling op de schatkist. Mijn ministers hebben het dan ook enorm gewaardeerd dat, dankzij de inzet van diverse vrijwilligers, er afgelopen week ruim 400 jongeren lid zijn geworden van onze vereniging.

Hopelijk hebben jullie nu een klein beetje een idee waar de schatbewaarder zich mee bezighoudt. Mocht je nu tijd hebben en als staatssecretaris mij een handje willen helpen: we zoeken nog een incassovrijwilliger. Stuur een kort briefje met je motivatie naar Gerwin Boswijk (vacatures@sgpj.nl) of naar ondergetekende (penningmeester@sgpj.nl) en help mee de schatkist aan te vullen!

 

Geschreven door Gertjan van den Berg

Gertjan is penningmeester van SGP-jongeren..


Blog comments powered by Disqus