Roken verbieden?

SGP-jongeren is fel tegen het legaliseren van softdrugs. Die zijn schadelijk voor de gezondheid en werken bovendien verslavend. In Nederland is echter een ander genotsmiddel gelegaliseerd dat eveneens deze eigenschappen heeft: tabakswaar. Is het tijd om roken te verbieden?

SGP-jongeren is fel tegen het legaliseren van softdrugs. Die zijn schadelijk voor de gezondheid en werken bovendien verslavend. In Nederland is echter een ander genotsmiddel gelegaliseerd dat eveneens deze eigenschappen heeft: tabakswaar. Is het tijd om roken te verbieden?

De negatieve gevolgen van het gebruik van tabakswaren zijn legio – misschien wel meer dan bij het gebruik van soft drugs. Bijna 30 procent van de sterfgevallen door kanker zijn (mede) het gevolg van roken. Bij longkanker is dat percentage zelfs meer dan 85 procent. Ook bij allerlei andere ziektes speelt het gebruik van tabakswaren een negatieve rol. Bovendien verliezen Nederlanders die roken gemiddeld 4,1 levensjaren. Kortom: je bent gek als je rookt.

Keuzevrijheid
Tegelijk is het de vraag of de overheid mensen moet beperken in hun keuzevrijheid. Immers: als een burger zijn lichaam wil aantasten, is dat toch iemands eigen beslissing? Opvallend is dat niemand dit argument gebruikt in de discussie rondom soft drugs. Voorstanders willen hoofdzakelijk legaliseren omdat soft drugs dan uit het illegale circuit worden gehaald. De keuzevrijheid speelt slechts een marginale rol.

Gelukkig maar. Natuurlijk is keuzevrijheid een groot goed, maar de overheid hoeft burgers niet alle keuzes aan te bieden. Wanneer aantoonbaar is dat iets louter of overwegend negatieve gevolgen heeft, kan de overheid ook juist bescherming bieden. Nu probeert hij wel te sturen door accijnzen te heffen, maar ik vind het tijd voor de volgende stap: verbieden.

Meerokers
Want roken heeft niet alleen schadelijk effect op de rokers zelf. Ook omstanders ervaren de gevolgen. Door regelmatig ‘passief’ te roken hebben veel mensen hoofdpijn of irritatie aan hun ogen, neus en keel. Naast deze onschuldige kwalen hebben omstanders ook tot een aanzienlijk grotere kans op een hartaanval, beroerte of longkanker. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stierven er wereldwijd in 2004 600.000 mensen ten gevolge van meeroken. De Hartstichting schat het aantal Nederlanders dat hierdoor overlijdt op 3.000 per jaar.  Is de overheid dan een goede beschermer als hij burgers niet hiertegen in bescherming neemt?

Voor christenen is de notie dat het lichaam een tempel van de Heilige Geest is volgens mij voldoende reden om niet te roken. Rationeel gezien is er eveneens het nodige tegen het gebruik van tabak in te brengen. Denk aan voornoemde verslavende werking en negatieve effecten op de gezondheid. Als die argumenten voldoende zijn om soft drugs te verbieden en omstanders bovendien ongewild benadeeld worden, is het volgens mij tijd om één lijn te trekken. Tabakswaren verbieden.


Blog comments powered by Disqus