Trump verslaat Clinton. Wat betekent dit voor Nederland?

De bevolking van de Verenigde Staten heeft gesproken: Donald Trump wordt de nieuwe president. Na een lange en turbulente periode was het woord aan de kiezer. Nog altijd gaat de invloed van de Amerikaanse president ver over de landsgrenzen. Niet alleen de politieke brandhaarden in de wereld, maar ook Nederland heeft te maken met deze invloed. Dit geldt voor terreinen als militaire samenwerking en de NAVO, de relatie met Rusland, en de problematiek in het Midden-Oosten, waaronder de relatie met Israël, de strijd tegen IS en de nucleaire deal met Iran, maar ook op het gebied van de EU, handel, en medisch-ethisch terrein. SGP-jongeren ziet zowel positieve als zorgelijke punten.

President Trump: wat staat Nederland te doen?

De bevolking van de Verenigde Staten heeft gesproken: Donald Trump wordt de nieuwe president. Na een lange en turbulente periode was het woord aan de kiezer. Nog altijd gaat de invloed van de Amerikaanse president ver over de landsgrenzen. Niet alleen de politieke brandhaarden in de wereld, maar ook Nederland heeft te maken met deze invloed. Dit geldt voor terreinen als militaire samenwerking en de NAVO, de relatie met Rusland, en de problematiek in het Midden-Oosten, waaronder de relatie met Israël, de strijd tegen IS en de nucleaire deal met Iran, maar ook op het gebied van de EU, handel, en medisch-ethisch terrein. SGP-jongeren ziet zowel positieve als zorgelijke punten.

Militaire samenwerking

SGP-jongeren heeft zich altijd uitgesproken voor een krachtige NAVO als hoeksteen van het defensiebeleid, en zal dit ook blijven doen. Donald Trump heeft zich echter zeer kritisch uitgelaten over de NAVO. SGP-jongeren heeft hier begrip voor, maar benadrukt daarom des te meer dat er echt werk aan de winkel is voor de Europese lidstaten. De Europese lidstaten lijken zichzelf nu tegen te komen. Nadat veel landen zich al jarenlang niet aan de afspraak houden om 2% van het BBP te investeren in defensie, lijkt Trump nu de gemeenschappelijke verdediging op het spel te zetten. Zelfs het Amerikaanse lidmaatschap van de alliantie staat hierdoor wellicht op het spel. Het niet nakomen van afspraken als de tweeprocentsnorm zet het draagvlak en daarmee het voortbestaan van de NAVO op het spel. Daarbij moet gezegd worden dat Europa de VS op militair gebied nog altijd niet kan missen. Europese defensiesamenwerking die ten koste gaat van de NAVO is daarom onverstandig.

 

Rusland

Een breed gedragen NAVO is verder ook van groot belang in de relatie van Rusland. Donald Trump heeft zich uitgesproken voor het herstellen van de banden met Rusland. Ondanks dat de omstandigheden hiervoor bijzonder moeilijk zijn, zeker vanuit Nederlands perspectief, pleit SGP-jongeren ervoor de betrekkingen met Rusland te normaliseren. Nederland moet zich daarom, ook in EU-verband, niet bij voorbaat afkerig houden van deze Amerikaanse toenadering. Genormaliseerde betrekkingen met Rusland kunnen bijdragen aan een sneller einde aan het bestaan van bijvoorbeeld IS en de burgeroorlog in Syrië. Het stoppen van het ongekende menselijke leed dat hierbij veroorzaakt wordt moet vooropstaan. Het is voor SGP-jongeren dan ook de belangrijkste reden om ondanks de moeilijke omstandigheden toch te pleiten voor Nederlandse inzet voor herstel van de betrekkingen met Rusland op basis van wederzijdse inspanningen.

 

Midden-Oosten

Zowel Nederland als de EU zou een voorbeeld moeten nemen aan de Amerikaanse relatie met Israël. SGP-jongeren hoopt dat deze relatie ook onder president Trump zeer goed en ondersteunend zal zijn. Het is daarnaast terecht dat Trump erg kritisch is over de nucleaire deal met Iran. Het is verontrustend dat het nog steeds een kwestie van tijd lijkt voordat Iran atoomwapens kan verkrijgen. Nederland moet in internationaal verband strikte naleving van het akkoord blijven bevorderen. Wat betreft de strijd tegen IS is het positief dat Trump een fors hardere lijn tegen de terreurgroep voorstaat dan Obama. Tegelijk is het van groot belang dat de strijd tegen IS een integrale aanpak heeft. Alleen bombarderen is niet de oplossing. Een oplossing die duurzame vrede brengt is volgens SGP-jongeren alleen mogelijk met een internationale aanpak, vooral ook in samenwerking met Arabische landen. Hierbij moet IS niet alleen van afstand, maar ook vanaf de grond bestreden worden, zodat de bevolking direct weer betrokken raakt bij het bouwen aan de toekomst.

 

TTIP

Maar ook dichter bij huis zullen de gevolgen van de machtswisseling in de Verenigde Staten merkbaar zijn. Zo is Donald Trump uiterst kritisch over internationale handelsverdragen, zoals het vrijhandelsverdrag TTIP waar de EU en de VS over onderhandelen. De kans dat dit verdrag er komt lijkt daarmee voorlopig verkeken te zijn. SGP-jongeren ziet er de positieve kant van in: bij veel burgers leven grote bezwaren tegen TTIP, en een kritische houding vanuit Amerika kan bijdragen aan een breder gedragen eindresultaat (als het er al van komt) en tegelijk de Europese elite remmen.

 

Planned Parenthood

Op medisch-ethisch terrein zal het presidentschap van Trump ook gevolgen hebben. Deze gevolgen zijn nu nog moeilijk in te schatten. Het is van harte te hopen dat Trump de moed en de wil heeft om voor het ongeboren leven op te komen. Obama heeft dit nadrukkelijk niét gedaan. Dit blijkt wel uit het feit dat de Amerikaanse, wereldwijd actieve organisatie Planned Parenthood gewoon haar subsidie behield na onthullingen over de gruwelijke activiteiten van de organisatie. Ook van groot belang is dat de nieuwe president een grote stempel zal drukken op het uiterst invloedrijke Hooggerechtshof. Vanwege de morele rol van de VS zal het beleid op dit terrein ook zijn weerslag hebben op rest van de wereld.

 

Krachtig Amerika

Nederland en de wereld zijn gebaat bij een stabiel en krachtig Amerika. SGP-jongeren hoopt van harte dat de Verenigde Staten hun rol als leidende macht in de wereld zullen behouden en versterken, ondanks de zorgen die er zijn. De alternatieven zijn namelijk verre van aantrekkelijk. SGP-jongeren wenst daarom, ondanks de moeilijke en turbulente periode die de Verenigde Staten doormaken, dat Nederland en Amerika de goede verhoudingen en nauwe samenwerking zullen voortzetten en behouden.


Blog comments powered by Disqus