Wat zijn de feiten rondom prostitutie?

Prostitutie. Voor velen een in nevelen gehuld terrein. Volgens de Bijbel zondig, schandelijk en onheilig. In de media gepaard met problemen rond mensenhandel, dwang en afpersing. Commissie Binnenland stelt zich de vraag wat de realiteit rond prostitutie is en welke rol de politiek daarin speelt en daarin kan gaan spelen. We gingen op werkbezoek bij Scharlaken Koord. Deze christelijke stichting, die onderdeel is van Tot Heil des Volks, concentreert haar activiteiten rond drie kerntaken: straatwerk, maatschappelijk werk en preventie. We spraken met Marijke Bakker, manager van Scharlaken Koord.

Prostitutie. Voor velen een in nevelen gehuld terrein. Volgens de Bijbel zondig, schandelijk en onheilig. In de media gepaard met problemen rond mensenhandel, dwang en afpersing. Commissie Binnenland stelt zich de vraag wat de realiteit rond prostitutie is en welke rol de politiek daarin speelt en daarin kan gaan spelen. We gingen op werkbezoek bij Scharlaken Koord. Deze christelijke stichting, die onderdeel is van Tot Heil des Volks, concentreert haar activiteiten rond drie kerntaken: straatwerk, maatschappelijk werk en preventie. We spraken met Marijke Bakker, manager van Scharlaken Koord.

Realiteit
In 2000 werd de prostitutie in Nederland verder gelegaliseerd. De prostitutie moest uit de illegaliteit en aan de branche moesten dezelfde rechten toegekend worden als aan elk an-der beroep. Met de toetreding van nieuwe Oost-Europese landen tot de EU in 2004 kunnen prostituees uit de deze landen hier zonder problemen aan het werk. Tegenwoordig is mini-maal 60 procent van de prostituees op de Wallen in Amsterdam uit Oost-Europa afkomstig en heeft 5 procent een Nederlands nationaliteit. “Op papier is alles in orde,” zegt Marijke, “maar is het dat in werkelijkheid ook?” Er is dus een kloof tussen theorie en praktijk. Dat maakt het voor de politiek zo moeilijk om de misstanden die er zijn aan te pakken. Zij wil de problemen die zich voordoen wel aanpakken maar aan de onderliggende oorzaak gaat ze voorbij. Voor een groot gedeelte liggen die problemen ook in Oost-Europa. Je moet dan denken aan armoede, werkeloosheid en een gebrek aan toekomstperspectief. Veel van deze vrouwen  komen naar Nederland in de veronderstelling dat ze hier gemakkelijk geld kunnen verdienen om vervolgens vermogend terug te kunnen keren. In werkelijkheid komt er veel uitbuiting, dwang en geweld voor wat vrouwen in meerdere opzichten ruïneert. Driekwart van de vrouwen geeft aan gedwongen achter het raam te zitten.

Politiek
Wanneer we aan Marijke vragen wat de politiek moet doen om de misstanden in de prostitutie tegen te gaan onderscheidt ze het volgende: “Er is nu veel inzet op regelgeving en handhaving. Dat is goed, maar alleen insteken op wetgeving en handhaving is op zich niet voldoende. Er is meer aandacht nodig voor preventie en hulpverlening. En ik zou tegen de politici in Den Haag willen zeggen: Durf te kijken naar de oorzaak! Er is een algehele evaluatie nodig over de vraag of legaliseren nu echt de goede oplossing is.” Ma-rijke merkt wel dat anno 2011 voor het eerst onafhankelijke onderzoeken verschijnen die ook aangeven dat misstanden in de prostitutie door legalisering niet opgelost worden. “We kunnen veel leren van landen als Zweden waar het kopen van seksuele diensten sinds 1999 verboden is. Dat blijkt zeer effectief te zijn”.

Geschreven door Willem de Ridder

Willem is lid van de commissie Binnenland.


Blog comments powered by Disqus