Privacy is in!

Het lijkt wel of je het woord privacy steeds vaker tegen komt. Er gaat bijna geen dag voorbij of er staat wel een artikel over privacy in één van de Nederlandse kranten. Ook in politiek Den Haag zijn er regelmatig debatten of statements over privacy. Of het nu gaat over de bevoegdheden van de inlichtingendiensten, over het elektronisch patiëntendossier in de zorg of over stemcomputers. Blijkbaar wordt privacy belangrijk gevonden.

Het moge duidelijk zijn: privacy gaat over onze gegevens. Persoonlijke gegevens zoals je naam, je burgerservicenummer, je cijfer voor het tentamen Nederlands, je favoriete merk shampoo of welke medicijnen je gebruikt. Van wie zijn al deze gegevens? Waar staan ze opgeslagen? Wat gebeurt er mee en wie hebben er allemaal toegang toe? Daar gaat het over als we spreken over privacy.

 

Het klassieke voorbeeld van de slimme koelkast die bijhoudt welke spullen je eruit pakt en automatisch via internet een nieuwe fles cola besteld als die leeg is, kennen we inmiddels bijna allemaal wel. Door de snelle ontwikkelingen van de techniek is het privacyvraagstuk steeds relevanter geworden. Dat wil niet zeggen dat privacy bestaat sinds het internettijdperk. Honderd jaar geleden wist de postbode van het dorp ook alles van je voorouders. En als men een keer moesten bellen, dan luisterde een telefoniste mee omdat ze twee draadjes aan elkaar moest verbinden.

 

Wat de laatste jaren door de opkomst van het internet, ICT en andere technische ontwikkelingen veranderd is, is de schaalgrote en de commerciële belangen. Een goed voorbeeld daarvan is Facebook, dat bestaat bij de gratie van inkomsten uit advertenties. De advertenties die getoond worden als je op Facebook zit, zijn door een computer zorgvuldig voor je geselecteerd. Dat gebeurt op basis van de gegevens die ze van je hebben. Denk aan je locatie, je leeftijd en de berichten die je plaatst. Google gaat op een vergelijkbare manier te werk.

 

Technologische ontwikkelingen zijn over het algemeen erg nuttig. Het is fijn dat je via social media eenvoudig contacten kunt onderhouden met je familie aan de andere kant van de wereld. Daar maakt de SGP-jongeren zich dan ook niet druk om. Wat we wél een groot probleem vinden is dat commerciële partijen er veel aan doen om een profiel van jou op te bouwen. Zo zijn er voorbeelden van supermarkten in de Verenigde Staten, die vaak al eerder dan vrouwen weten dat ze zwanger zijn. Puur omdat ze door de veranderde hormoonhuishouding andere producten gaat kopen. Door veel gegevens te verzamelen en daarop analyses te doen, kunnen bedrijven soms meer weten over jou, dan je zelf weet. Dit verschijnsel wordt ook wel big data genoemd.

 

Door meer te investeren in voorlichting over privacy, met name onder jongeren, wil SGP-jongeren zorgen dat we bewuster en weerbaarder worden. Het zit in de aard van Nederlanders om voor een euro korting ons mailadres in te vullen of bij de Albert Heijn onze klantenkaart te laten zien. Dat is niet erg, zolang we maar weten wat er met de gegevens gebeurt. Het is belangrijk dat burgers zelf invloed hebben op wie die gegevens in mag zien. En niet onbelangrijk: die gegevens mogen niet voor altijd blijven rondzwerven in de cloud, maar moeten na verloop van tijd weer verwijderd kunnen worden.
 

SGP-jongeren ziet daarom dan ook graag dat de overheid een proactieve bijdrage levert aan de bewustwording van de gevolgen die het delen van informatie kan hebben voor burgers. Daarnaast vinden we dat er striktere regels moeten komen over wat er aan data opgeslagen en verwerkt mag worden. Als het aan SGP-jongeren ligt nemen bedrijven een transparante, open en proactieve houding aan als het gaat om beschermen van de privacy van burgers.

Omdat SGP-jongeren privacy een belangrijk onderwerp vindt, is er begin 2016 de Werkgroep Nieuwe Techniek gestart, met als doel om over privacy na te denken. Welke houding nemen wij aan ten aanzien van privacy? Staat privacy inderdaad onder druk zoals diverse organisaties en personen beweren? Speelt ons christelijk profiel hierin een rol? Over deze en meer vragen is de afgelopen tijd veel nagedacht. Om die reden organiseerde SGP-jongeren een najaarscongres over privacy. In de toekomst hopen wij als politieke jongerenorganisatie vaker over dit thema te schrijven.  

Geschreven door Corno Christianen

.


Blog comments powered by Disqus