Pinksteren

Kardinaal Eijk liet onlangs in een gesprek met BNR weten dat Tweede Pinksterdag als nationale feestdag wat hem betreft geen noodzaak is. Tweede Pinksterdag werd vervolgens in verschillende nieuwskoppen gekoppeld aan ‘onzin’, ‘afschaffen’ en ‘waardeloos’. Dan begin ik juist des te meer de waarde van die extra Pinksterdag in te zien. Gods Geest is juist zo nodig, ook in het seculiere Nederland.

In zijn gesprek met BNR wijst Eijk erop dat de tweede feestdagen officieel geen feestdagen zijn van de kerk. Deze zijn in het verleden ingesteld om de boodschap van de feesten extra kracht bij te zetten. Maar nu hebben de meeste mensen geen idee meer waarover Pinksteren gaat. De christelijke boodschap van de feestdagen is veelal verdwenen. Het vieren moet plaatsmaken voor het feesten. Gelukkig laat Eijk ook weten dit verloop te betreuren. “Ik heb gewoon een opdracht om het geloof te verkondigen. We moeten proberen door een goede geloofsverkondiging de feestdagen weer bekend te maken onder de mensen. Dat zou mijn insteek zijn.” Hier ben ik het helemaal mee eens. Maar het afschaffen van de Tweede Pinksterdag lost het probleem wat mij betreft helemaal niet op.

Met Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort over de apostelen. Zij werden vervuld met de Heilige Geest. Hart en mond stroomden over met het verlangen het evangelie wereldwijd te verkondigen. De Heilige Geest liet hen het evangelie verkondigen in alle talen. Pinksteren is daarmee het begin van de internationale christelijke gemeenschap. De Kerk van alle tijden en plaatsen.

Een wereld van verschil als we kijken naar het Pinksteren van toen en nu. Een feest dat vervuld werd met de Heilige Geest is voor velen een feest geworden zonder religieuze boodschap. Pinksteren; het begin van de verspreiding van de christelijke kerk op aarde. Kerken werden gebouwd, gemeenschappen rondom het Woord ontstonden. Anno nu sluiten we kerken, en wordt gekeken of het geloof in de publieke ruimte niet ingeperkt kan worden. Pinksteren; het begin van de evangelieverkondiging. Gelukkig gaat dit nog altijd voort. Maar helaas zien we in zoveel landen ook vervolging omwille van dit evangelie. Kijkend naar al deze feiten komt bij mij juist de noodzaak van deze Tweede Pinksterdag naar boven.

Pinksteren; een prachtig feest! Twee dagen waarop wij gedenken en vieren dat Christus de Heilige Geest ook over ons wil uitstorten. Ook in mijn en jouw leven moet dat verlangen komen om het evangelie te verspreiden. Dat is niet altijd even gemakkelijk moet ik eerlijk bekennen. Maar het schrappen van de Tweede Pinksterdag is hier het antwoord toch niet op? De noodzaak en de opdracht om het geloof juist vandaag te blijven verspreiden is wat we elk jaar leren van Pinksteren. Laten we Pinksteren optimaal benutten. Dan heb ik aan één of twee dagen niet genoeg. Ik kan zelfs nog wel een Derde Pinksterdag gebruiken. Gezegende Pinksterdagen toegewenst!


Blog comments powered by Disqus