Pijnlijk paars

Ambitieus sprak formateur Rutte tijdens de presentatie van het regeerakkoord dat hij er van overtuigd is dat Nederland sterker uit de crisis zal komen. Als hij hiermee doelt op de economische crisis kunnen we inderdaad lichtelijk positief zijn. Het regeerakkoord straalt daadkracht uit. De basis om uit de morele crisis te komen ontbreekt echter.

Ambitieus sprak formateur Rutte tijdens de presentatie van het regeerakkoord dat hij er van overtuigd is dat Nederland sterker uit de crisis zal komen. Als hij hiermee doelt op de economische crisis kunnen we inderdaad lichtelijk positief zijn. Het regeerakkoord straalt daadkracht uit. De basis om uit de morele crisis te komen ontbreekt echter.

Sterker nog, als de aangekondigde maatregelen werkelijkheid worden houden we ons hart vast. Dit kabinet gaat uit van individualisme. Zelfbeschikkingsrecht is de leidende moraal.  Dit komt tot uitdrukking in tal van maatregelen en doelstellingen.

Overboord
SGP-jongeren roept dit kabinet op om alle paarse verworvenheden overboord te zetten. Beschermwaardigheid van het leven moet leidend zijn. In de eerste plaats op medisch ethisch terrein, maar daarnaast ook op tal van andere vlakken. Het verkrijgen en gebruiken van drugs moet door de overheid niet gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Geen levenseindekliniek maar investeren in goede (terminale) zorg.

Aandacht voor een menswaardige laatste levensfase waarin liefde en warmte leidend zijn. De prostitutiebranche staat bol van vrouwenmisbruik, mensenhandel en criminaliteit. Toch blijft het bordeelverbod opgeheven en weigert dit kabinet effectieve maatregelen te nemen om deze misstanden te bestrijden.

Pijnlijk paars
SGP-jongeren is bezorgd over deze onderwerpen. Dit kabinet is pijnlijk paars en geeft ons volop reden tot nadenken. SGP-jongeren zal de komende maanden van zich laten horen. Vanuit de diepe en hartelijke overtuiging dat alleen de Bijbelse moraal en Bijbelse politiek heilzaam is voor ons land. Het verloochenen van onze christelijke wortels is daarentegen een heilloze weg. 


Blog comments powered by Disqus