Pensioenproblematiek reden tot pensioenpaniek?

Is er nog genoeg geld in de pensioenpot om de gehele babyboomgeneratie en de generatie die daarna volgt uit te betalen? Gaat de huidige pensioenproblematiek uitmonden in pensioenpaniek? Moet het huidige systeem daarom volledig omgevormd worden? SGPJ vindt van niet en steunt de oproep van G500 om de kabinetsplannen door te laten rekenen!

Is er nog genoeg geld in de pensioenpot om de gehele babyboomgeneratie en de generatie die daarna volgt uit te betalen? Gaat de huidige pensioenproblematiek uitmonden in pensioenpaniek? Moet het huidige systeem daarom volledig omgevormd worden? SGPJ vindt van niet en steunt de oproep van G500 om de kabinetsplannen door te laten rekenen!

Drie pijlers
Veel mensen weten het verschil tussen het daadwerkelijk pensioen en de AOW niet. Begrijpelijk, de pensioenmaterie is enorm complex. In het kort: de eerste pijler waarop de Nederlandse pensioenopbouw berust bestaat uit het basispensioen dat door de overheid wordt uitgekeerd. Dit wordt gefinancierd vanuit het zogenaamde omslagstelsel en is vastgelegd in de Algemene Ouderdomswet. De werkende generatie betaalt simpel gezegd premies om de oudere, niet werkende generatie van inkomen te voorzien. De tweede pijler is een aanvullend pensioen dat, meestal met de werkgever, wordt opgebouwd via het kapitaaldekkingsstelsel. Kort gezegd spaart de werknemer een potje geld voor zijn eigen pensioen. Tot slot bestaat de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen. Vaak is dit uit luxe, maar soms ook uit noodzaak.

Pensioenen onder druk
Bij veel jongeren groeit de twijfel of wij van de bovenstaande pijlers nog wel voldoende gebruik kunnen maken. Deze gedachten zijn gebaseerd op het feit dat de situatie rondom de pensioenen er niet rooskleurig uit ziet. Door toenemende vergrijzing kan de jongere de oudere generatie niet meer betalen. Het gevolg van deze groeiende hoeveelheid ouderen kan een lege pensioenpot zijn, binnen relatief korte tijd. De economische crisis en de lage rente leggen extra druk op de pensioenfondsen.

Houdbaarheid van het pensioenstelsel
Ondanks dat in andere landen de pensioenproblematiek groter is, is ook in Nederland de problematiek van zorgbarende aard. Oude regelingen, die gebaseerd zijn op jarenlange economische groei, zijn niet meer te handhaven. SGPJ vindt echter dat het ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ niet van tafel moet, maar pleit voor duidelijke afspraken en doeltreffende maatregelen die zorgen voor een degelijk pensioen voor elke generatie.

Maatregelen
Omdat heldere, onafhankelijke cijfers noodzakelijk zijn om goed en duurzaam beleid te voeren, maar momenteel nog ontbreken, is het verstandig om terughoudend te zijn met grote wijzigingen. Wel kan er gedacht worden aan het koppelen van pensioenopbouw (indexeren) aan prijsstijgingen, geen premiestijgingen om plotselinge tekorten op te vangen en een dekkingsgraad boven de 100% (er gaat daardoor evenveel in als uit de pot).

Op de zeer korte termijn is echter eerst degelijk onderzoek nodig om te voorkomen dat de huidige pensioenproblematiek omslaat in wilde pensioenpaniek! 

Geschreven door Maarten den Dekker

Maarten is politiek secretaris van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Maarten den Dekker:Blog comments powered by Disqus