Pensioenoverleg geklapt: wat nu?

Dinsdagavond klapten de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel. De regering, de werkgevers- en de werknemersbonden probeerden een akkoord te bereiken, maar dat bleek op dit moment niet mogelijk. SGP-jongeren betreurt dit, want een nieuw pensioenstelsel is hard nodig!

Pensioenstelsel

Al jarenlang wordt er gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. In het huidige stelsel bouwen werknemers via hun werkgever pensioenrechten op. Pensioenfondsen garanderen hiermee een uitkering wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Helaas zijn pensioenfondsen niet meer in staat om hun garanties waar te maken. Lage rentes en een toenemend aantal ouderen zetten de fondsen onder druk. Ook de arbeidsmarkt verandert: mensen werken niet langer hun hele leven in dezelfde branche, maar veranderen voortdurend van sector.

Anderhalf jaar geleden schreef SGP-jongeren een vierdelige statementserie (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4) over de herziening van het pensioenstelsel. SGP-jongeren sprak zich toen al uit voor een stelsel waarin deelnemers persoonlijk pensioen opbouwen en de risico’s collectief worden gedeeld.

 

Pensioenleeftijd

Het heikele punt in het pensioenoverleg was niet zozeer de inrichting van het pensioenstelsel, maar de stijging van de AOW-leeftijd. De vakbonden willen deze beperken. Een aantal jaar geleden is besloten om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen naar 67 en deze vervolgens te koppelen aan de levensverwachting. SGP-jongeren is het hier nog steeds mee eens, omdat een AOW-leeftijd van 65 jaar op termijn financieel onhoudbaar is.

Wel vragen de bonden terecht aandacht voor de schaduwkanten hiervan, met name als het gaat om de zware beroepen. Een kantoorbaan houd je makkelijker vol tot je 67e dan een baan in de bouw. Wat SGP-jongeren betreft maken we de pensioenleeftijd flexibel.  Een optie die nog wel verder onderzocht moet worden, is het vaststellen van het aantal arbeidsjaren op bijvoorbeeld 45 jaar. Iemand die op z’n 16e in de bouw begint, kan dan met 61 jaar met pensioen. Een jurist die op zijn 24e de arbeidsmarkt betreedt, moet doorwerken tot zijn 69e verjaardag.

 

Hoe verder?

De breuk lijkt niet definitief, alle partijen zien immers de noodzaak van een herziening van het pensioenstelsel. Tegelijk kan het kabinet niet om de polder heen: het pensioen is een zaak van werkgevers en werknemers, dus hun steun is noodzakelijk. Bij een volgende poging moet er een oplossing komen voor werknemers met een zwaar beroep. De vakbonden moeten inzien dat een beperking van de stijging van de AOW-leeftijd voor de overige beroepsbevolking financieel onhoudbaar is. SGP-jongeren hoopt op een nieuwe onderhandelingsronde met nieuwe kansen, waarin de partijen tot een breed gedragen akkoord komen!


Blog comments powered by Disqus