Pak problemen rechtvaardig aan

“Politiek en media blind voor racistisch geweld Marokkanen. We hebben geen voetbalprobleem, maar een Marokkanenprobleem.” Met deze tweet zette Geert Wilders vorige maand een nieuwe discussie op: Hebben wij in Nederland een Marokkanenprobleem? Een kleine twee weken geleden probeerde de PVV opnieuw het vermeende Marokkanenprobleem op de agenda te zetten; nu in de Tweede Kamer. Wat moeten we hiermee?

Politiek en media blind voor racistisch geweld Marokkanen. We hebben geen voetbalprobleem, maar een Marokkanenprobleem.” Met deze tweet zette Geert Wilders vorige maand een nieuwe discussie op: Hebben wij in Nederland een Marokkanenprobleem? Een kleine twee weken geleden probeerde de PVV opnieuw het vermeende Marokkanenprobleem op de agenda te zetten; nu in de Tweede Kamer. Wat moeten we hiermee?

De cijfers van het Jaarrapport Integratie 2012 zijn duidelijk: 60% van de Marokkaanse jongens is tussen 1996 en 2010 wel eens verdacht geweest van een misdrijf. Ook het percentage recidive is ongekend hoog (rond de 80%). Dit zijn schokkende cijfers. Dit soort cijfers zijn genoeg reden om de vraag te stellen naar een mogelijke oorzaak of een mogelijk verband. We komen door deze cijfers tot de conclusie dat we het ‘Marokkanenprobleem’  moeilijk kunnen ontkennen. Dat veel politici deze problemen niet onderkennen en daarom ook niet specifiek willen bestrijden is naar ons idee niet verstandig.

Cultuur
SGP-jongeren pleit voor een rechtvaardige aanpak van dit probleem, zonder dat discriminatie of racisme hierbij een rol speelt. Vaak wordt bij dit vraagstuk alleen gekeken naar sociaaleconomische factoren. SGP-jongeren vindt het belangrijk om ook een andere factor te beschouwen: de cultuur. Bijvoorbeeld op het punt van omang met vrouwen. In verschillende landen met een Arabische/Islamitische cultuur worden (‘westerse’) vrouwen vergaand geminacht. Dit probleem heeft zich klaarblijkelijk ook naar westerse landen verplaatst, zoals een recente documentaire in beeld bracht. en dient in de opvoeding tegengegaan te worden. Het is daarom een allereerste vereiste dat de betreffende Marokkaanse jongens en mannen zich aanpassen naar de in Nederland gangbare normen en waarden op dit gebied: vrouwen minachten, uitschelden en naroepen is niet toelaatbaar.

Niet strenger, maar beter
Ook ander ongewenst gedrag komt veel voor, zo blijkt uit het Jaarrapport Integratie, repressief optreden is dan nodig. In de Marokkaanse samenleving zijn hardere maatregelen gebruikelijker dan in Nederland. Er wordt een directe en strenge aanpak verwacht. De criminaliteit moet daarom juist onder deze groep Marokkaanse jongens effectief bestrijden worden. Vooral een verhoogde pak- en strafkans is daarbij van belang. Niet harder, maar beter straffen. Dit moet wel gepaard gaan met het beter begeleiden van de Marokkaanse jongens bij het vinden van een baan en nieuwe leefmogelijkheden.

De stijl van Wilders is niet onze stijl. De keiharde, duidelijk door populisme gedreven tweets van de PVV-leider spreken ons niet aan. Zijn regelmatig platvloerse wijze van politiek bedrijven delen wij niet. Houd de discussie eerlijk, op basis van feiten en probeer voorzichtig om te gaan met problemen binnen een specifieke etniciteit!

Wij roepen de overheid op het probleem van de Marokkaanse criminaliteit beter aan te pakken. Door middel van preventief beleid (in integratie) en door middel van repressief beleid (door middel van vooral betere aanpak). Hierbij mag de christelijke naastenliefde en vergevingsgezindheid niet uit het oog verloren worden. Er is dus werk aan de winkel.

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus