Medische wetenschap toch ook een zegen

Baby's met een open ruggetje lijden minder pijn dan gedacht. Nederland moet NU stoppen met het vermoorden van willoze foetussen en pasgeboren kinderen, aldus Jan Brand.

In buitenland wordt soms met afschuw gekeken naar Nederland als het gaat om medisch-ethische ethiek rondom beëindiging van de zwangerschap (abortus) en het leven (euthanasie). Een voorbeeld hiervan is het Groningen-protocol. Deze werd opgesteld door kinderartsen in het universiteitsziekenhuis in Groningen, en maakte het mogelijk om euthanasie toe te passen op pasgeboren baby’s. Tenminste, de term euthanasie werd angstvallig vermeden, maar dat is meer een juridische formaliteit. Niet raar dat in het buitenland werd geschreven dat “going Dutch has never been so horrible” (op z’n Nederlands was nog nooit zo verschrikkelijk).

Artsen waren echter van mening dat er bij sommige baby’s sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En waar ze zich niet meer laten aanspreken op een fatsoenlijke ethiek, daar kwam recent de redding vanuit Rotterdam. Immers, altijd was verondersteld dat bijvoorbeeld kinderen met een open ruggetje ondraaglijk leden. Blijkbaar was het ook bij de Groningse artsen niet opgekomen om daaraan te twijfelen. Gelukkig waren ze in Rotterdam kritischer, deden ze onderzoek en wat bleek: baby’s die worden geboren met een open ruggetje hebben NIET meer pijn dan gewone baby’s, en mocht er toch sprake van zijn, dan was dit te verhelpen met een aspirine.

Waar je in eerste instantie niet aan denkt: hoe zouden die ouders zich voelen die in de afgelopen 8 jaar een kind met een open ruggetje kregen, waarbij het leven is beëindigd omdat artsen meenden dat er sprake was van ondragelijk lijden?

Hopelijk is de medische wereld na dit bericht eindelijk wakker geworden. Het praktiseren van abortus en euthanasie zit naast ethische overtuigingen ook vol met medische aannames, die de overtuigingen zouden ondersteunen. Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat die medische aannames niet kritisch worden bekeken en niet kloppen. Ieder menselijk leven is een wonder, een geschenk van God, daar doet een aandoening niets van af.

Nederland moet NU stoppen met het vermoorden van willoze foetussen en pasgeboren kinderen!

Geschreven door Jan Brand

Jan Brand was voorzitter commissie Sociaal Economische Zaken. Meer artikelen van Jan Brand:Blog comments powered by Disqus