‘Op Rusland krijgt het brein geen vat’

Op Rusland krijgt het brein geen vat, zij gaat gewone norm te boven: zij meet zich met een eigen lat. In Rusland kan men slechts geloven.

Op Rusland krijgt het brein geen vat,
zij gaat gewone norm te boven:
zij meet zich met een eigen lat.
In Rusland kan men slechts geloven.


De Russische dichter Fjodor Tjoettsjev (1803-1873) vatte met deze woorden de eigenzinnigheid van de Russische ziel knap samen. Zijn gedicht – uit 1866 – is ook nu nog razend actueel. Het feit dat Rusland ‘zich met een eigen lat’ meet, stuit op veel onbegrip in Europa. De werkelijkheid waarin de Russische president Poetin leeft, lijkt een totaal andere dan de onze. Voor hem is Rusland moreel, cultureel en politiek superieur aan het ‘hypocriete en arrogante’ Westen. Poetin vindt daarom dat hij het recht heeft om elke Rus te beschermen tegen Europese invloed – of hij nu in Rusland, Oekraïne of Transnistrië (in Moldavië) woont. En dat was precies de reden waarom hij stilletjes de Krim binnenviel.

Kritiek
Ondertussen buitelt alles wat ‘westers’ heet over Poetin en zijn kameraden heen.  Zo vergeleek de Duitse minister de Russische overname van de Krim met Hitler’s annexatie van Sudetenland, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen noemde het een ‘historische fout’ wanneer Rusland zou besluiten om ook andere delen van Oekraïne te bezetten. Hij benadrukte dat NAVO-bondgenoten in Oost-Europa op militaire steun kunnen rekenen. Oekraïene is overigens geen lid van de NAVO.

Oplossing
Hoe nu verder? Allereerst zou het onverstandig zijn om Oekraïne nu allerlei beloften te doen, zoals een EU-lidmaatschap in het vooruitzicht te stellen. Het land wordt daar niet mee geholpen en het conflict niet opgelost. Minister Timmermans moet er alles aan doen om dit te voorkomen.
Waar is Oekraïne wel mee geholpen? Op 25 mei zullen er cruciale presidentsverkiezingen worden gehouden. Voor het eerst sinds de revolutie kan de Oekraïense bevolking zich uitspreken over het toekomstige bestuur en beleid van het land. Het is daarom van het allergrootste belang dat deze verkiezingen eerlijk verlopen. Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) dienen hierop toe te zien.

Ten slotte, een Russische inval in Oost-Oekraïne zou een bedreiging zijn voor de vrede in Europa. Mocht dit toch gebeuren, dan moeten scherpe en doeltreffende politieke en economische sancties volgen. Bij een uitbreiding van de Russische invloed in westelijke richting dient de NAVO meer dan ooit alert te zijn op haar eigen grondgebied. Bij dit alles moet worden gerealiseerd dat een échte oplossing voor het conflict niet tot stand komt door militair machtsvertoon of economische sancties, maar door diplomatiek overleg, waarbij alle partijen betrokken worden. Ook hierbij kan de OVSE  bemiddelend optreden.

Ardjan Boersma
Commissie Internationaal


Blog comments powered by Disqus