Op de rem!

De minister van Onderwijs, Van Bijsterveldt, stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer met de mededeling dat het aantal mbo-studies om laag gaat. Sommige studies zijn namelijk zo populair dat er te weinig werk is voor afgestudeerden in deze richting.

De minister van Onderwijs, Van Bijsterveldt, stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer met de mededeling dat het aantal mbo-studies om laag gaat. Sommige studies zijn namelijk zo populair dat er te weinig werk is voor afgestudeerden in deze richting.

Betere voorlichting
De SGP-jongeren achten het een goede ontwikkeling dat het aantal studenten wordt afgestemd op de werkgelegenheid. Wij menen dat hetzelfde zou moeten gelden voor het hoger onderwijs. Daar kent men eenzelfde probleem. Sommige studies zijn bijzonder populair, terwijl andere kampen met een tekort aan studenten. Universiteiten hebben hier in hoge mate zelf aan bijgedragen. Met allerlei middelen proberen zij tegenwoordig vooral zoveel mogelijk studenten aan te trekken en creëren zij voortdurend nieuwe studies om aan de vraag van studenten te voldoen. Deze nieuwe studies mogen kwalitatief gezien dan wel voldoen aan de eisen van de inspectie, dikwijls is er nauwelijks werkgelegenheid op de arbeidsmarkt. Het zou daarom goed zijn als het studieaanbod versoberd werd. Studenten weten dikwijls niet wat ze kiezen moeten uit het immense aanbod. Wij achten het wenselijk dat toekomstige studenten beter voorgelicht worden. Niet alleen wat betreft de precieze inhoud van de studie, maar ook over het arbeidsperspectief. Leerlingen moeten beter weten wat ze kiezen!

Specialisatie en differentiatie
Tegelijk moet voorkomen worden dat er eenzijdig op de arbeidsmarkt gefocust wordt. Het lijkt inmiddels een trend kleine, maar kwalitatief goede, studies samen te voegen. De geesteswetenschappen zijn hier in het bijzonder slachtoffer van. Omdat veel talenstudies qua studentenaantal niet rendabel zijn om in stand te houden, menen universiteiten diverse studies samen te moeten voegen  in één of zelfs weg te bezuinigen. Daarmee gooit men echter het kind met het badwater weg! Te weinig wordt bedacht dat kennis ook intrinsiek waarde heeft. Specialisatie en differentiatie zijn betere middelen om kleine studies te handhaven. Laat universiteiten zich richten op de vakgebieden waarin zij echt goed zijn. Laat hen het lef tonen andere specialisaties aan de ‘concurrent’ over te laten. Dit betekent immers ook dat er een instelling is gespecialiseerd in vreemde talen, zodat er niet tig universiteiten zijn die een kleine, dure studie aanbieden.

Kortom, staatssecretaris Zijlstra: houd het huidige aanbod in het hoger onderwijs eens kritisch tegen het licht en zet de rem op het ongekend grote studieaanbod, maar doe het wel verantwoord!

Geschreven door Johan van de Worp

Johan is lid van de commissie onderwijs. Meer artikelen van Johan van de Worp:Blog comments powered by Disqus