Ontwikkelingshulp in de vorm van mest

Door de harde groei van de veestapel de afgelopen jaren, hebben we in Nederland het fosfaatplafond overschreden. Dat betekent dat er teveel mest in Nederland is, meer dan dat we op het land kwijt kunnen en mogen. Daardoor dreigt Brussel met maatregelen waar Nederlandse boeren bepaald niet op zitten te wachten. Toch mogen we ons wel afvragen of het mestoverschot wel zo’n groot probleem is. De SGP-jongeren ziet het juist als een kans.

Mestoverschot
In 2015 is het melkquotum afgeschaft. Daardoor zijn veel boeren in Nederland meer koeien gaan houden. Dat heeft niet alleen geleid tot een lage melkprijs, maar dat heeft ook geleidt tot een mestoverschot. Het is zelfs zo erg dat veehouders geld toe moeten geven om van hun mest af te komen, terwijl mest juist zo’n waardevol product is. Zonder mest beschikken gewassen niet over de mineralen die ze nodig hebben.

Mesttekort

Kijken we naar boeren in Afrika, dan zien we dat zij juist te maken hebben met een mesttekort. Zij kunnen onze mest erg goed gebruiken. Als onze dierlijke mest verwerkt wordt, kan dat op de boot naar Afrika. Daarmee wordt er een impuls gegeven aan de Afrikaanse voedselvoorziening. Hoe komt dat?


Eigenlijk zit de Afrikaanse boer in een vicieuze cirkel. Een Afrikaanse boer wil bijvoorbeeld meer melk produceren. Dan moet hij dus meer koeien gaan houden. Maar dat kan niet, want hij heeft daar niet genoeg voer voor. Hij moet dus meer gras van zijn land zien te halen. Dat kan als hij meer mest heeft, de bodem wordt dan vruchtbaarder. Meer mest komt van meer koeien. Maar die kan hij niet houden omdat er niet genoeg gras voor is. En zo begint het rondje weer opnieuw. Als wij ons overschot aan mest verwerken en naar Afrika exporteren kan de Afrikaanse boer meer melk en ander voedsel produceren.


Kort gezegd hebben wij in Nederland te veel mest en in Afrika zit men om mest verlegen. Door onze mest te verwerken en naar Afrika of andere fosfaatarme landen te sturen zorgen we dat de mensen daar uiteindelijk meer te eten hebben. En door de geëxporteerde mest op het fosfaatplafond in mindering te brengen, hoeft Brussel geen extra maatregelen te nemen. Een prachtige win-winsituatie.


Blog comments powered by Disqus