NSS: stappen in de goede richting

Deze twee dagen is Den Haag de spil van de wereld. De Nuclear Security Summit vindt daar plaats. Deze bijeenkomst tussen wereldleiders moet ervoor zorgen dat de nucleaire veiligheid van de wereld vergroot wordt. Het verminderen van de aanwezigheid van verrijkt nucleair materiaal op de wereld is een van de belangrijkste middelen om dat doel te bereiken.

Deze twee dagen is Den Haag de spil van de wereld. De Nuclear Security Summit vindt daar plaats. Deze bijeenkomst tussen wereldleiders moet ervoor zorgen dat de nucleaire veiligheid van de wereld vergroot wordt. Het verminderen van de aanwezigheid van verrijkt nucleair materiaal op de wereld is een van de belangrijkste middelen om dat doel te bereiken.

Japan maakte vóór aanvang van de NSS al bekend dat ze een grote hoeveelheid hoogverrijkt uranium gaat inleveren. Aan het einde van de eerste dag volgden veertien andere landen, waaronder Zuid-Korea en Oekraïne. Ze dragen het over aan de Verenigde Staten omdat het daar beter beveiligd kan worden tegen bijvoorbeeld terroristen.

Ban Ki-moon
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, sprak in zijn openingsspeech voor de NSS de wijze woorden dat “Het bezit van nucleaire wapens moet worden gezien als een verantwoordelijkheid, niet als een aanwinst.” Ook benadrukte hij zijn zorg over de landen die op dit moment nucleaire wapens bezitten. Zij zouden hun wapenbezit als cruciaal kunnen zien om zichzelf tegen een invasie te kunnen beschermen.

Japan en Zuid-Korea
Voor onder andere Oekraïne, Japan en Zuid-Korea is dit een relevante kwestie. Oekraïne is nu immers voorwerp van een invasie. Maar vooral Japan is van bijzondere zorg: onlangs nog suggereerden rechtse Japanse politici dat het goed is dat de wereld weet dat zij dit materiaal gemakkelijk om kunnen zetten in nucleaire wapens. Zuid-Korea ligt juist weer op gespannen voet met Japan, onder andere vanwege territoriale disputen. Dreigende taal gecombineerd met het bezit van nucleair materiaal is geen goede combinatie. SGP-jongeren ziet het daarom als een zeer goed teken dat ook deze landen afstand zullen doen van hun hoogverrijkt uranium.

Slotverklaring
Aan het eind van de NSS zal een slotverklaring ondertekend worden door alle 53 deelnemende landen. Deze is al grotendeels opgesteld. Hierin zullen de wereldleiders hun bedoelingen uitspreken voor vermindering van het huidige aanwezige nucleaire materiaal en een betere beveiliging ervan. Hoewel dit geen juridisch verdrag is maar een algemene verklaring, hoopt SGP-jongeren dat de betrokken nucleaire machten de normen en afspraken zullen naleven. De wereld is veiliger zonder hoogverrijkt nucleair materiaal. SGP-jongeren ziet ontwapening daarom als nastrevenswaardig doel . Onderhandelingen over internationale controle en beperkingen van atoomprogramma’s zoals op de NSS zijn daarom iets om toe te juichen.
 

Nadine van Braak

Commissielid Internationaal


Blog comments powered by Disqus