Noord-Koreaans blufpoker

De wereld is in rep en roer over Noord-Korea. Pyongyang spuwt elke dag haar oorlogsretoriek richting Seoul en Washington. Wat is de strategie van Noord-Korea en hoeveel kans is er op een Derde Wereldoorlog?

De wereld is in rep en roer over Noord-Korea. Pyongyang spuwt elke dag haar oorlogsretoriek richting Seoul en Washington. Wat is de strategie van Noord-Korea en hoeveel kans is er op een Derde Wereldoorlog?

 

Oorlog
De spanningen tussen de beide Korea’s lopen flink op. Ambassadepersoneel beraadt zich op evacuatie uit Noord-Korea, Zuid-Koreaanse oorlogsschepen varen langs de grens van Noord en Zuid. Ondertussen heeft Noord-Korea een tweede langeafstandsraket geplaatst, gericht op de Verenigde Staten. De wereld houdt de adem in, regeringsleiders maken zich grote zorgen. Hoe lang blijft dit goed gaan? Worden er kernwapens ingezet? Komt er dan toch een clash van kernmogendheden?

Strategie
Waarom manifesteert Noord-Korea zich de laatste tijd zo agressief? Ik doe een poging. Binnenlandse problemen zouden een oorzaak kunnen zijn. De laatste jaren komen vaak berichten in de media dat de armoede in Noord-Korea enorm is. Ook zouden er regelmatig misoogsten plaatsvinden, met honger als gevolg. Wil je een muitende bevolking voorkomen, dan is het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand (in dit geval de Verenigde Staten en Zuid-Korea; ofwel het kapitalisme) een veelbeproefde strategie.                                                

Een twee reden voor de Noord-Koreaanse agressie zou kunnen liggen in de wisseling van de wacht. Het nieuwe gezicht naar buiten, Kim-jong-un, moet zijn vader minstens kunnen evenaren, wil hij zijn positie aan de top van de communistische partij handhaven. Oorlogsretoriek past in de Noord-Koreaanse traditie van leiderschap.                                    

Een derde reden zou van economische aard kunnen zijn. Er gelden al langer allerlei boycots en restricties rond Noord-Korea. Eerst oorlogsretoriek, gevolgd door crisisoverleg, zou kunnen resulteren in nieuwe gelden en minder strenge boycots.

Blufpoker
De Noord-Koreaanse agressie lijkt een vorm van blufpoker. Machtsvertoon om te laten zien dat het land niet onderschat moet worden, dat er een sterke leider zit. Dat het daadwerkelijk tot oorlog komt, lijkt niet aannemelijk. Niemand is gewonnen bij oorlog, zeker Noord-Korea zelf niet. Waarschijnlijk is het de Noord-Koreanen maar om een ding te doen: blufpoker met daaropvolgend onderhandelingen die gunstig uitvallen voor het regime.


Blog comments powered by Disqus