Nieuw gevaar: zeespiegelstijging?!

Nederland kent een eeuwenlange strijd tegen het water. Door vallen en opstaan hebben we geleerd hoe we ons het beste kunnen beschermen. Dit betekent echter niet dat de strijd gestreden is. Een nieuw gevaar ligt op de loer: zeespiegelstijging. Het KNMI heeft op basis van het laatste IPCC-rapport het Klimaatsignaal’21 uitgebracht, een doorvertaling van het rapport voor Nederland.[1] Doordat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt, is de zeespiegelstijging die het gevolg is van klimaatverandering een belangrijk onderwerp in dit rapport. Eerder schatte het KNMI de zeespiegelstijging in het jaar 2100 op zijn hoogst op een meter, maar naar aanleiding van nieuw onderzoek is deze bovengrens verhoogd naar 1,2 meter. Moeten we vrezen voor natte voeten?

Urgentie

Het is heel belangrijk om te bepalen wat de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust wordt op lange termijn. Hoewel onze kustbescherming goed is, wordt het westelijk deel van Nederland steeds kwetsbaarder als het verder onder de zeespiegel komt te liggen. In de meest extreme scenario’s is het zelfs praktisch onmogelijk om ruim de helft van het oppervlak van Nederland droog te houden.[1] Hoe dan ook moeten er miljarden worden geïnvesteerd in het opspuiten van zandsuppleties, versterken van waterkeringen (die ook veel vaker dicht zullen moeten) en het oppompen van water bij bijvoorbeeld de Afsluitdijk.[2]

 

In deze grafiek zie je wat de verschillende verwachtingen zijn voor het stijgen van de zeespiegel en wat de invloed van het al dan niet uitvoeren plannen om Nederland te beschermen tegen zeespiegelstijging. In de rest van het statement geven we een aantal suggesties. 

 

Actie

Als SGP-jongeren vinden we het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in onderzoek naar zeespiegelstijging. Het land aanpassen en beschermen tegen mogelijke gevolgen van klimaatverandering is een punt dat prioriteit moet hebben op de politieke agenda. Als belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid is het dus belangrijk dat hierover voldoende kennis beschikbaar is.

De onzekerheden die de verschillende klimaatscenario's veroorzaken en de onduidelijkheden over hoeveel zeespiegelstijging veroorzaakt zal worden door klimaatverandering kunnen alleen verminderd worden door gedegen onderzoek. Een eenmalige investering in een groot, meerjarig onderzoek naar zeespiegelstijging door onder andere het KNMI en de universiteiten van Utrecht en Delft kan een groot deel van de onzekerheden in de verwachte zeespiegelstijging wegnemen.

 

Daarnaast is het monitoren van de zeespiegel en het evalueren van mogelijke beleidstappen essentieel om vervolgstappen te zetten. We pleiten er daarom voor om tot 2030 goed na te denken over mogelijke actiepunten die uitgevoerd kunnen worden om Nederland te beschermen en aan te passen. Tegen die tijd zal er meer zekerheid zijn over welk scenario werkelijkheid wordt. Op basis van die kennis zullen de actiepunten uitgevoerd worden en is een grondige evaluatie van de effecten in de komende jaren essentieel. Dit routeplan is in de afbeelding inzichtelijk gemaakt.

 

Met behulp van deze doelen is Nederland goed voorbereid op een stijgende zeespiegel. Tegelijk voorkomt het dat we veel geld gaan uitgeven aan actiepunten die niet effectief blijken. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid voor de toekomst van Nederland en voeren we tegelijk een verstandig financieel beleid. Ook al is het een langetermijntraject, toch moeten we vandaag al stappen zetten om Nederland aan te passen en te beschermen tegen water!


Blog comments powered by Disqus