Nederlands pensioenstelsel: het beste ter wereld? (2/4)

Eind vorig jaar bleek dat de AOW-leeftijd opnieuw gaat stijgen: van 67 jaar in 2021 naar 67 jaar en drie maanden in 2022. De stapsgewijze verhoging van 65 in 2012 naar 67 in 2021 is nog niet voltooid, of een nieuwe stijging dient zich al aan. Opnieuw moeten de Nederlanders langer doorwerken voor zij met pensioen kunnen. Terecht? SGP-jongeren vindt van wel. Wel moeten we beseffen dat niet iedereen even makkelijk langer kan doorwerken.

Hogere levensverwachting en vergrijzing

In 1956, het jaar waarin de AOW werd ingevoerd, had een 65-jarige nog een resterende levensverwachting van 15 jaar. Op dit moment (2017) is deze doorgestegen naar 20 jaar. Het is niet meer dan normaal dat mensen langer doorwerken als de levensverwachting stijgt. Ook heeft dit een financiële reden: als de AOW-leeftijd niet wordt verhoogd, moeten de hogere lasten opgebracht worden door een kleiner deel van de beroepsbevolking. Met de toenemende vergrijzing (relatief veel mensen gaan met pensioen) wordt een AOW-leeftijd van 65 jaar op den duur onhoudbaar. Daarom steunt SGP-jongeren dit besluit, ook als deze koppeling aan de levensverwachting betekent dat de AOW-leeftijd op de lange termijn zal doorstijgen naar 68 of zelfs naar 69 jaar.

 

Zware beroepen

Maar langer doorwerken is niet voor iedereen weggelegd. Mensen met een zwaar beroep kunnen soms niet doorwerken tot hun 67e levensjaar. Dit kan komen door fysieke omstandigheden, of doordat de productiviteit van de werknemer volgens de werkgever te laag is. Daarom vindt SGP-jongeren dat voor mensen met zware beroepen de AOW-leeftijd minder hard moet stijgen dan voor ‘gewone’ werknemers. Hiertegenover staat dat de AOW-uitkering iets lager is dan normaal. Werknemers in zware beroepssectoren kunnen hierdoor, als zij dat willen, eerder met pensioen, zonder daar financieel hard op achteruit te gaan. Het is namelijk zeer onwenselijk als mensen die vanwege een zwaar beroep eerder met pensioen gaan, de periode tot hun 67e moeten overbruggen met een bijstandsuitkering.

 

67 is de norm

We mogen dankbaar zijn om te leven in een welvarend land, waar de levensverwachting steeds hoger wordt. Dit brengt kosten met zich mee, die we met elkaar moeten dragen. Omdat sommige mensen voor hun 67e verjaardag moeten stoppen met werken, zijn er beperkte aanpassingen nodig aan het huidige stelsel. Daarom zeggen we tegen het volgende kabinet: “Verbeter het AOW-stelsel zodat het langer blijft doorwerken!”

 

Lees ook het eerste statement over het pensioenstelsel. (klik hier)


Blog comments powered by Disqus