Nederland een belastingparadijs?!

Voor veel gewone Nederlanders is ons land geen belastingparadijs. Zeker niet als je bedenkt dat de inkomstenbelasting kan oplopen tot wel 52%. Toch bleek recent uit de Panama Papers dat onder anderen regeringsleiders en multinationals via omwegen minder geld hoeven af te dragen aan overheden. Deels via Nederland. Dit is niet acceptabel, hoogste tijd voor eerlijke en strengere regels om belastingontwijking tegen te gaan.

Voor veel gewone Nederlanders is ons land geen belastingparadijs. Zeker niet als je bedenkt dat de inkomstenbelasting kan oplopen tot wel 52%. Toch bleek recent uit de Panama Papers dat onder anderen regeringsleiders en multinationals via omwegen minder geld hoeven af te dragen aan overheden. Deels via Nederland. Dit is niet acceptabel, hoogste tijd voor eerlijke en strengere regels om belastingontwijking tegen te gaan.

Panama Papers

De Panama Papers zijn gelekte documenten van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca. Hieruit bleek dat veel rijke mensen en grote bedrijven via omwegen voor miljarden euro’s aan belasting omzeilen. Met hulp van dit adviesbureau werden constructies met zogenaamde brievenbusmaatschappijen opgezet. Hiermee kunnen winsten overgemaakt worden naar dochterondernemingen (brievenbus) in landen met gunstige belastingregels. Het gevolg: minder belastingen.

Legaal

Velen vinden dat deze personen gestraft moeten worden. Maar dat is nu nog onmogelijk. Deze praktijken zijn namelijk niet strafbaar. Men betaalt gewoon belasting, zij het via allerlei omwegen in zogenaamde belastingparadijzen (landen met veel fiscale voordelen). Ook Nederland is zo’n belastingparadijs.

Belangrijk is dat het hier over belastingontwijking gaat, niet over belastingontduiking. Het ontduiken van belasting is wel strafbaar, omdat men zich dan op illegale wijze onttrekt aan belastingverplichtingen.

Moreel onjuist

Hoewel belastingontwijking niet illegaal is, is deze praktijk moreel verwerpelijk. Ten eerste stroomt er veel geld naar landen waar het niet hoort. Uit onderzoek van Oxfam Novib bleek dat ontwikkelingslanden minstens 460 miljoen euro mislopen doordat bedrijven gebruik maken van Nederlandse wetgeving. De stijging van de welvaart in rijkere landen mag niet ten koste gaan van de groei van ontwikkelingslanden!

Daarnaast zorgt het voor wrijving in de maatschappij. De enorme verschillen in belastingafdrachten tussen zeer rijken en gewone burgers zijn niet goed te praten. Het principe is dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Als de allerrijksten via omwegen belastingen ontwijken, is er van dit progressieve belastingstelsel geen sprake.

Strenge regels

De hoofdingrediënten van de aanpak van belastingontwijking zijn strengere en betere regelgeving. Allereerst moet de Nederlandse overheid ervoor zorgen dat Nederland niet als een belastingparadijs wordt gezien. De mazen in de fiscale wetten moeten eindelijk gedicht worden! Daarnaast behoort de regering erop toe te zien dat belasting op een eerlijke manier afgedragen wordt.

Maar dit probleem moet ook internationaal aangepakt worden. Een eerste stap in de goede richting is reeds gezet. Eind vorig jaar is het actieplan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) gepresenteerd. Dit plan moet zorgen voor meer samenwerking, transparantie en gelijke belastingwetten tussen landen. Hierdoor wordt belastingontwijking moeilijk gemaakt en ontmoedigd.

Ieder persoon en elk bedrijf is schatplichtig om een eerlijk en evenredig bedrag aan belasting te betalen. Het kabinet moet haast maken om de onevenredige fiscale voordelen uit te bannen! Belasting betalen is niet alleen een eis van de overheid, maar ook een Bijbelse opdracht: Geeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is (Matth. 22:21b). Belastingontwijking past hier niet bij.

Geschreven door Sander Bossenbroek

Sander is lid van de commissie sociaal-economische zaken.


Blog comments powered by Disqus