Energievraagstuk (1/5): Nederland bruist van energie

SGP-jongeren gaat series statements schrijven. Een nieuw concept waarbij elke week een statement over een bepaald thema op de site komt. Dit statement is de eerste van de serie ‘Energie’. Volgende week verschijnt er een statement waarin SGP-jongeren reageert op het SER Energieakkoord dat enkele maanden geleden gesloten is.

SGP-jongeren gaat series statements schrijven. Een nieuw concept waarbij elke week een statement over een bepaald thema op de site komt. Dit statement is de eerste van de serie ‘Energie’. Volgende week verschijnt er een statement waarin SGP-jongeren reageert op het SER Energieakkoord dat enkele maanden geleden gesloten is.

Energiegebruik en energieverbruik
Nederland is een land dat bruist van de energie: jaarlijks wordt er zo’n 3400 Petajoule energie geconsumeerd. Denk je eens in: een 34 met zeventien nullen! Een gemiddelde Nederlander gebruik dus 600 mln. Joule per dag. Dit is vergelijkbaar met andere EU-landen.
Nederland gebruikt dus niet uitzonderlijk  veel energie, maar uit onderzoek blijkt dat in Nederland sommige huishoudens 30% van de gebruikte energie verspillen. Ook in de industrie wordt nog te veel energie verspild. SGP-jongeren vindt dit jammer, hierdoor gaat onnodig veel kostbare energie en geld verloren.
Waar wordt de energie in Nederland zoal gebruikt? Nederlandse huishoudens gebruiken ongeveer 14% van het totaal, net zoals de vervoerssector. Ongeveer de helft wordt gebruikt door de industrie.

Energiebronnen
Uit welke bronnen wordt de Nederlandse energie gehaald? Verreweg het meeste komt uit aardgas en aardolie. Zij zorgen samen voor maar liefst 80% van de totale energievoorziening in Nederland. Duurzame energiebronnen leveren slechts 5% van alle energie. Naar verwachting zal dit percentage binnen tien jaar doorstijgen naar 15%, maar dan loopt Nederland nog steeds ver achter op andere Europese landen. SGP-jongeren vindt dat Nederland meer moet investeren in duurzame energiebronnen omdat deze onuitputbaar zijn, terwijl aardgas- en aardolievoorraden wel eindig zijn.

Energiebalans
De energiebalans is het verschil tussen de invoer en de uitvoer van energie. In Nederland wordt er meer energie ingevoerd dan uitgevoerd. Dat er zoveel energie wordt ingevoerd kan soms lastige situaties opleveren door afhankelijkheid van landen die energie leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een land als Iran, een land waar Nederland beter niet afhankelijk van kan zijn. Maar Nederland voert ook veel energie uit, vooral in de vorm van aardgas. Dat is goed voor de Nederlandse staatskas, het levert de overheid elk jaar zo’n 15 miljard euro op!

Nederland moet een toekomstbestendig energiebeleid gaan voeren. Dit houdt in dat energieverspilling voorkomen moet worden. En dat er, naast het gebruik van de aardolie- en aardgas voorraden, ook geïnvesteerd moet worden in duurzame energiebronnen. Zo zal Nederland blijven bruisen van energie!

Pieter Meijers
Commissie Duurzame Ontwikkeling Landbouw


Blog comments powered by Disqus