Minder uitvallers op scholen!

In navolging van de minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, feliciteert SGP-jongeren de mbo-scholen die fors minder studenten hebben die zonder startkwalificatie van school zijn vertrokken. Dit is een hele prestatie en daar mag best aandacht aan geschonken worden.

In navolging van de minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, feliciteert SGP-jongeren de mbo-scholen die fors minder studenten hebben die zonder startkwalificatie van school zijn vertrokken. Dit is een hele prestatie en daar mag best aandacht aan geschonken worden.

Minder voortijdige schoolverlaters
Het Hoornbeeck College staat in de laatste keuzegids te boek als beste ROC van het land. Er was echter nog wel werk aan de winkel. Met name de voortijdige schoolverlating. Het Hoornbeeck drong de uitval, in het schooljaar 2012-2013, terug met 39,7% (t.o.v. 2011-2012). ROC Menso Alting deed dat met 25% en SG De Rooi Pannen met 17,4%. Deze scholen staan dan ook respectievelijk 1, 2 en 3 op de lijst van de minister. Landelijk gezien is de daling gemiddeld 5,7%.

ROC TOP
ROC TOP, een mbo die vestigingen heeft in Almere en Amsterdam, staat onder aan de lijst. 8,8% van de studenten verlaat de school zonder diploma. Daar moet wel bij vermeld worden dat deze ROC een daling van 30,4% vertoond t.o.v. vorig schooljaar. Een compliment waard! Laat dit een stimulans zijn voor deze ROC om door te gaan met de effectieve aanpak.

Oorzaak daling
Bijna overal in het land viel de daling lager uit dan vorig schooljaar. Dit komt onder andere door een herziene meetmethode. Deze methode is realistischer geworden omdat jongeren die overstappen naar het particulier onderwijs, niet meer worden meegeteld bij de voortijdige schoolverlaters. Ook loopt er, als gevolg van ministerieel beleid, op veel ROC’s een intensief traject om de hoeveelheid voortijdige schoolverlaters terug te dringen.

Reactie van de minister
Minister Bussemaker is tevreden over de resultaten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 20,6% van de uitvallers wordt verdacht van een misdrijf en in aanraking komt met politie of justitie. Onder de mensen met een diploma is dat 3,8%. De uitvallers zijn vaker ziek, verliezen eerder hun baan en zijn vaker werkloos. ‘Minder schooluitval is winst voor de samenleving’, aldus de minister.

SGP-jongeren wil vooral de docenten, leerplichtambtenaren, verzuimcoördinatoren, en overige partijen feliciteren met de restultaten! De minister heeft een beleid uitgezet, vervolgens zijn de scholen aan zet. SGP-jongeren heeft er vertrouwen in dat, door intensieve samenwerking met alle betrokkenen te handhaven, schooluitval nog verder terug gedrongen zal worden.

Erik Jan Vinke
Commissie Onderwijs

Geschreven door Erik Jan Vinke

Erik Jan Vinke is vice-voorzitter van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Erik Jan Vinke:Blog comments powered by Disqus