Minder belasting, maar niet voor iedereen

Het jaarlijkse feest van koopkrachtplaatjes is weer begonnen. De nieuwste plaatjes bevatten de maatregelen die voor 2015 zijn aangekondigd. En deze plaatjes doen er toe, want zij raken mensen en hun koopkracht. SGP-jongeren heeft daarom koopkrachtplaatjes (Nibud) en de onderliggende keuzes onder de loep genomen. Wat vinden we van deze ontwikkelingen?

Het jaarlijkse feest van koopkrachtplaatjes is weer begonnen. De nieuwste plaatjes bevatten de maatregelen die voor 2015 zijn aangekondigd. En deze plaatjes doen er toe, want zij raken mensen en hun koopkracht. SGP-jongeren heeft daarom koopkrachtplaatjes (Nibud) en de onderliggende keuzes onder de loep genomen. Wat vinden we van deze ontwikkelingen?

Uitkeringsgerechtigden
De bijstandsuitkering stijgt volgend jaar niet helemaal mee met de gemiddelde prijsstijging. Deze beperkte stijging wordt gecompenseerd door een hoger kindgebonden budget. Bijstandsgezinnen met meerdere kinderen gaan er hierdoor op vooruit. SGP-jongeren is positief gestemd over het feit dat gezinnen in de bijstand nu meer aandacht krijgen. Maar de bijstand is geen vetpot, en veel mensen kunnen daarvan niet rondkomen. We pleiten er daarom voor om de beperkte stijging om te zetten in een volledige stijging.

Alleenstaanden
Alleenstaanden met kinderen zien hun inkomen volgend jaar fors (soms wel 8%) stijgen, alleenstaanden zonder kinderen houden volgend jaar even veel koopkracht als in 2014. Vooral mensen met een laag inkomen (€20.000) gaan erop vooruit. SGP-jongeren vindt dit een mooie ondersteuning voor mensen die er alleen voor staan (en een gezin moeten onderhouden) en ondanks dat zelf in hun inkomen voorzien.

Alleenverdieners
Alleenverdieners zijn er vorig jaar dankzij het Begrotingsakkoord 2014 op vooruit gegaan. De verhoging van onder andere de kinderbijslag blijft ook in 2015 gehandhaafd. Het tarief van de eerste schijf zal het komende jaar verlaagd worden en de arbeidskorting verhoogd. Dit zorgt ervoor dat er minder belasting moet worden afgedragen, dus er meer over blijft om uit te geven. Dit is goed voor mensen en de economie, SGP-jongeren juicht dit daarom alleen maar toe! Wel moeten vooral de modale inkomens weer wat inleveren doordat de zorgtoeslag versoberd wordt. Voor hen is er netto vrijwel geen effect.

Ouderen
Alleenstaande ouderen gaan er dit jaar voor het eerst licht op vooruit. Bij de overige vijfenzestigplussers daalt het inkomen voor het zesde jaar op rij. Dit jaar ligt dit niet zozeer aan fiscale maatregelen maar meer aan het feit dat de aanvullende pensioenen (bovenop de AOW) niet genoeg stijgen. Deze achterblijvende stijging is het gevolg van het feit dat pensioenfondsen hun buffers moeten versterken. Mede omdat ouderen een kleiner ‘risico’ op armoede hebben, vindt SGP-jongeren deze versterking van de financiële sector verstandig.

Ondanks een begrotingstekort van 2,2% heeft de regering toch besloten om de lasten te verlichten. Dit is inderdaad geld uitgeven dat nog niet verdiend is, maar het bedrag vormt een mooie opsteker voor zowel economie als belastingbetaler. Tegelijk blijft er een grote groep (bijv. werklozen) die moeilijk rond kunnen komen. Voor deze mensen is blijvend aandacht nodig. Zij hebben door de crisis veel moeten inleveren en verdienen daarom extra steun!

Arthur Polder
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus