Met grote stappen snel thuis?

Decentralisatie, een woord dat velen hoofdpijn bezorgt, maar wat de oplossing moet worden voor de vele (financiële) problemen in de zorg. SGP-jongeren roept het kabinet echter op om zich niet blind te staren op de te realiseren bezuinigingen, maar vooral te letten op de mogelijkheden voor gemeenten om te zorgen voor haar hulpbehoevende burgers.

Decentralisatie, een woord dat velen hoofdpijn bezorgt, maar wat de oplossing moet worden voor de vele (financiële) problemen in de zorg. Deze overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten moet namelijk een flinke besparing opleveren. Het kabinet probeert dan ook met grote spoed de decentralisaties te realiseren, om zo te voorkomen dat de begroting nog meer hiaten gaat vertonen. SGP-jongeren roept het kabinet echter op om zich niet blind te staren op de te realiseren bezuinigingen, maar vooral te letten op de mogelijkheden voor gemeenten om te zorgen voor haar hulpbehoevende burgers.

Tijdpad van het kabinet

Het kabinet wil op 1 januari 2015 alle voorgenomen decentralisaties uitgevoerd hebben. Vanaf die datum zullen de gemeenten de extra zorgtaken uit moeten gaan voeren. De Tweede Kamer heeft echter nog maar één wet aangenomen (Jeugdwet) en over die wet moet de Senaat nog beslissen. De andere drie wetten liggen bij de Raad van State en zullen de gang door de Staten-Generaal nog moeten maken. Mocht het kabinet haar geplande bezuinigingen willen halen, zal zij met haast de behandeling van de wetten moeten doorvoeren en met gezwinde spoed een akkoord moeten bereiken met de gemeenten.

Problemen volgens gemeenten

De gemeenten vinden de snelheid waarmee het kabinet haar plannen wil doorvoeren veel te hoog en daarvoor hebben zij een aantal redenen. Zo zijn de randvoorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen nog niet geformuleerd. Daarnaast weten de gemeenten niet eens hoe groot het budget is dat zij krijgen voor de extra zorgtaken. Tot slot is er veel onzeker over de samenwerking tussen de gemeenten en de zorgverzekeraars. Voordat de gemeenten zich goed kunnen voorbereiden op hun extra takenpakket, zullen al deze zaken duidelijk moeten zijn. Hoe langer deze onduidelijkheid blijft bestaan, hoe korter de voorbereidingstijd voor de gemeenten wordt.

Oproep van SGP-jongeren

Het is duidelijk dat snelheid voor het kabinet van groot belang is. Diezelfde snelheid is echter een groot struikelblok voor de gemeenten en zal ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Rondom de decentralisaties strijden verschillende belangen om voorrang. SGP-jongeren vindt dat de belangen van de hulpbehoevende medeburger voorop moet staan. Dit proces met (te) grote stappen doorvoeren, zal nooit leiden tot het ideale einddoel. Daarom roept SGP-jongeren het kabinet toe: “Haast je langzaam!”

Pim van Dijk
Commissie Sociaal Economische Zaken

Geschreven door Pim van Dijk

Pim van Dijk is lid van de Commissie Sociaal Economische Zaken..


Blog comments powered by Disqus