Méér werk én minder belasting!

‘Banen, banen en nog eens banen!’ Alle politici in Nederland zien de werkloosheid als een enorm probleem en willen dit snel oplossen. Ook minister Asscher ziet het probleem en heeft de aanpak van de werkloosheid zijn topprioriteit genoemd. SGP-jongeren deelt de urgentie van de minister, maar zoekt de oplossingen in een andere hoek.

‘Banen, banen en nog eens banen!’ Alle politici in Nederland zien de werkloosheid als een enorm probleem en willen dit snel oplossen. Ook minister Asscher ziet het probleem en heeft de aanpak van de werkloosheid zijn topprioriteit genoemd. SGP-jongeren deelt de urgentie van de minister, maar zoekt de oplossingen in een andere hoek.

Verwachtingen voor de nabije toekomst
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voor het jaar 2015 geen sterke afname van de werkloosheid voorspeld. We gaan van een werkloosheidspercentage van 8,8% naar 8,7%. Volgens de rekenmeesters groeit onze economie wel met een kleine plus. In de economie hobbelt een afname van de werkloosheid echter vaak achter economische groei aan. We moeten dus eigenlijk nog even geduld hebben en de huidige situatie accepteren. Accepteren is echter iets anders dan niets doen! De overheid moet haar instrumenten gebruiken om de werkgelegenheid te bevorderen.

Wat wordt er gedaan?
Door toedoen van de oppositie heeft het kabinet voor 2014 een lastenverlichting van 2 miljard euro doorgevoerd. Waarschijnlijk zullen de lasten in 2015 opnieuw worden verlaagd. Een belastingverlaging geeft mensen meer koopkracht, waardoor er ook meer producten worden aangeschaft. Om aan de grotere vraag te voldoen moeten bedrijven meer gaan produceren zodat er banen bijkomen. De effecten van dit beleid zijn niet direct zichtbaar, maar meestal wel structureel van aard.
Daarnaast kiest het kabinet voor zogenaamde sectorplannen. Hieraan wordt in de jaren 2014-2015 600 miljoen euro uitgegeven. De overheid betaalt de helft van de loonkosten voor nieuwe banen in het bedrijfsleven. De andere helft van het bedrag wordt door de sector zelf bijgelegd. Bedrijven kunnen op die manier goedkoper personeel aannemen.

De beste oplossing
Met de intentie van de minister zijn we blij, maar het effect van banenplannen is volgens het CPB beperkt. Het grote probleem is namelijk dat deze banen niet door de markt zijn gecreëerd, maar door de overheid zijn gesubsidieerd. Ook gaat een groot gedeelte van het geld op aan leerplekken en bijscholing. Dat zijn op zich geen verkeerde doelen, maar het leidt niet direct tot meer banen.
Naast vrij inefficiënte banenplannen zijn er weinig andere manieren om de werkloosheid op korte termijn te verlagen. Daarom kiest SGP-jongeren voor lastenverlichting als structurele oplossing.  De overheid is geen grote aanjager van de economie, ze heeft alleen de taak om de economie in goede banen te leiden en vooral de ruimte te geven. We roepen de overheid daarom op om nieuwe meevallers én in de toekomst het budget voor banenplannen aan de burger terug te geven, zonder dat het begrotingstekort in gevaar komt. Zo kan structurele werkgelegenheid worden bevorderd!

Arthur Polder
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus