Makkelijker? Al helemaal niet!

Het was de aflopen maanden weer tijd om de belastingaangifte in te vullen. Tussen 1 maart en 1 mei 2019 moest iedereen in Nederland weer aangifte doen. Vóór 1 mei ontving de Belastingdienst 9,5 miljoen belastingaangiften. Al die mensen moeten door een moeilijk aangifteprogramma heen, want de aangifte inkomstenbelasting is ingewikkeld geworden.

Probleem

Wat is het probleem? Wie zijn aangifte wil doen, moet door een woud van vragen heen. En als je een vraag verkeerd beantwoord, kun je een boete krijgen. Maar ruzie met de Belastingdienst wil je koste wat het kost voorkomen. Van iedereen in Nederland wordt verwacht dat men de wet kent. Ook de wet van de belastingaangifte, de Wet inkomstenbelasting. Maar wie zijn eigen woning in een echtscheidingssituatie in de aangifte probeert te verwerken, staat voor een grote uitdaging. Zelfs voor deskundigen blijft het een complex vraagstuk. Al met al is de wetgeving te ingewikkeld geworden. Het is niet realistisch om te verwachten dat een burger in ingewikkelde situaties foutloos zijn aangifte kan doen. Het is tijd voor een grote herziening en vooral een vereenvoudiging van de inkomstenbelasting!

 

Oorzaak

De oorzaak ligt bij de politiek. Door jarenlang te schuiven met belastingregels en het inwilligen van politieke wensen, is de wetgeving steeds ingewikkelder en onuitvoerbaarder geworden. Het gat tussen de theorie van de wet en de uitvoering van de praktijk wordt steeds groter. Het is de hoogste tijd dat de regering is in de spiegel kijkt! Het is tijd voor verandering. Pas de wet aan, schrap regelingen en zorg voor leesbare en begrijpelijke wetgeving. Zodat het gat weer kleiner wordt tussen de theorie en de praktijk.

 

Oplossing

Wij als SGP-jongeren, vinden dat het de hoogste tijd is voor verandering. Er kan niet meer worden verwacht dat iedereen zijn belastingaangifte foutloos opstelt. De oorzaak: de wetgeving is door alle politieke wensen een oerwoud aan regels geworden. Wij roepen de regering op om de wetten en regels van de inkomstenbelasting te vereenvoudigen.  Dan hoeft de burger zich geen zorgen meer te maken, zodat het makkelijker kan en mooier wordt!


Blog comments powered by Disqus