Wordt Nederland beter van een maatschappelijke dienstplicht?

Afgelopen weekend kwam het CDA in het nieuws met het plan om een nieuwe dienstplicht in te voeren. CDA-leider Buma noemde het plan in de Telegraaf een maatschappelijke dienstplicht, met als belangrijkste kenmerk dat die dienstplicht niet per definitie bij Defensie hoeft te worden vervuld. Wat het CDA betreft kunnen mensen ook die dienstplicht vervullen in de zorg of bij vrijwilligersorganisaties.

Afgelopen weekend kwam het CDA in het nieuws met het plan om een nieuwe dienstplicht in te voeren. CDA-leider Buma noemde het plan in de Telegraaf een maatschappelijke dienstplicht, met als belangrijkste kenmerk dat die dienstplicht niet per definitie bij Defensie hoeft te worden vervuld. Wat het CDA betreft kunnen mensen ook die dienstplicht vervullen in de zorg of bij vrijwilligersorganisaties.

Kenmerken
Het plan van het CDA is moeilijk vergelijkbaar met de dienstplicht van voorheen. Zo zou deze maatschappelijke dienstplicht slechts een half jaar moeten duren, terwijl de dienstplicht vroeger minstens een jaar was. Daarnaast vindt het CDA dat deze maatschappelijke dienstplicht voor zowel mannen als vrouwen zou moeten gelden.

Vrijwilligerswerk
SGP-jongeren is blij dat het CDA dit thema opnieuw onder de aandacht brengt en ziet zeker mogelijkheden in het plan. Wat ons betreft is het inderdaad goed dat jongeren plichtsbesef krijgen ingebakken en moeten leren wat hun rol is in de maatschappij.

Toch zijn we als SGP-jongeren ook sceptisch. Want ondanks  het feit dat CDA-leider Buma in het interview aangeeft dat het geen maatschappelijke stage is, krijgen we wel sterk dat gevoel.
Een half jaar je inzetten voor de maatschappij is leuk en nuttig, maar wat krijgen de jongeren er specifiek voor terug? Orde, hiërarchie en plichtsbesef is belangrijk voor jongeren, maar concrete ontwikkeling in die fase van hun leven is ook belangrijk. Voorheen konden jongeren in de dienstplicht bijvoorbeeld hun rijbewijs halen, allerlei cursussen volgen en aan de eigen ontwikkeling werken. Hoe ziet het CDA dat nu?

Concreet maken
SGP-jongeren vindt vooral de invulling van het voorstel nog onduidelijk. Hoe wil men dit invoeren? En wat wil men precies hiermee bereiken? En hoe gaat er worden voorkomen dat jongeren worden ingezet als goedkope krachten? Daarnaast zijn in het huidige voorstel  de verschillen tussen de maatschappelijke stage en deze maatschappelijke dienstplicht flinterdun.

Maak verschil met maatschappelijke stage duidelijk
Als SGP-jongeren staan we positief tegenover een vorm van dienstplicht of maatschappelijke verplichting. We zouden dan ook graag zien dat dit voorstel verder wordt uitgewerkt. Wat SGP-jongeren betreft wordt in dit stadium vooral het verschil met de maatschappelijke stage duidelijk gemaakt, zodat de relevantie van het plan vergroot kan worden. SGP-jongeren ziet graag een concreet plan tegemoet!


Blog comments powered by Disqus