Leven van ouderen voltooid? Dat nooit!

Niet als het aan SGP-jongeren ligt in ieder geval. Ouderen verdienen een eervol plekje in onze maatschappij. Niet de uitweg om bij tegenslag of eenzaamheid uit dit leven te stappen. 

Legale suïcide
Dat het zittende kabinet een legalisering van suïcide voor ouderen wil arrangeren, wordt door binnen- en buitenland met verbazing gevolgd. Zelfs in Amerika haalt deze ontwikkeling, in de week van de presidentsverkiezingen, het nieuws. Maar niet alleen de pers; nota bene een door het kabinet ingestelde commissie van experts, met prof. dr. Schnabel, raadde de invoering van deze wetgeving ten zeerste af.

 

Afgedankte ouderen
In dit rapport wordt eenzaamheid als een van de redenen aangedragen waardoor ouderen hun leven als zinloos ervaren. Het gevaar bestaat dat er een ‘afdankcultuur’ ontstaat waarin het oudere leven minder waard is. Dat mag en kan niet de bedoeling zijn! Ouderen zijn het hárt van de samenleving. Daar waar levenservaring, wijsheid en verstand van jaren samenkomen. Uitgerekend in een tijd waar termen als ‘participatiesamenleving’ en ‘moraal’ aan de orde van de dag zijn, geeft de regering een mogelijkheid om onze ouderen af te danken. Iemand die 80+ is en lichamelijk of geestelijk achteruit gaat, is door toenemende zorgkosten geen kostenpost voor de maatschappij. Ook is een oudere ons bij mentale achteruitgang niet tot last. Wat doet een signaal als ‘Voltooid leven’ met de overwegingen van ouderen? Zijn we niet een paar stappen te ver om eenzamen deze ‘uitkomst’ te bieden?

 

Hart voor ouderen
Het leven is geen project dat beëindigd moet kunnen worden wanneer men dat wil. Als er eenzaamheid of lijden is, moet daar iets aan gebeuren. Investeren in de ouderenzorg, meer handen aan bed, aandacht voor palliatieve zorg en eenzaamheid aanpakken. Dáár zijn ouderen mee geholpen. Als SGP-jongeren willen we tegen hen zeggen: “U mag er zijn, wij zorgen voor u!”
Breng ouderen een bezoekje, eet samen een koekje! Met deze actie laten we zien dat we #hartvoorouderen hebben! 

Geschreven door Rianne Hoepen

Rianne is lid van commissie Zorg. Meer artikelen van Rianne Hoepen:Blog comments powered by Disqus