Lerarentekort

Er dreigt een lerarentekort in Nederland. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd rapport van de Europese Commissie. Een serieus probleem, vinden wij als SGP-jongeren. En dan met name in het MBO. Zo is volgens cijfers van het CBS 57% van de leraren in het MBO ouder dan 50 jaar, tegenover 25% voor de gehele arbeidsmarkt. De afgelopen 10 jaar is het aantal leraren afgenomen, terwijl het aantal leerlingen juist toegenomen is. Gemiddeld zijn er jaarlijks 1000-1500 openstaande vacatures voor leraar. Alles bij elkaar zorgenwekkende cijfers. Hoe kan dit probleem opgelost worden?

Er dreigt een lerarentekort in Nederland. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd rapport van de Europese Commissie. Een serieus probleem, vinden wij als SGP-jongeren. En dan met name in het MBO. Zo is volgens cijfers van het CBS 57% van de leraren in het MBO ouder dan 50 jaar, tegenover 25% voor de gehele arbeidsmarkt. De afgelopen 10 jaar is het aantal leraren afgenomen, terwijl het aantal leerlingen juist toegenomen is. Gemiddeld zijn er jaarlijks 1000-1500 openstaande vacatures voor leraar. Alles bij elkaar zorgenwekkende cijfers. Hoe kan dit probleem opgelost worden?

Verschillende capaciteiten
Als SGP jongeren zijn wij van mening dat de wijze van onderwijs veranderd is ten opzichte van enkele jaren geleden. Een leraar staat niet meer alleen voor de klas, maar is steeds meer een pedagoog, coach en begeleider van leerlingen. Hiervoor zijn verschillende capaciteiten nodig. Moeten we niet naar een systeem wat zorgt voor een splitsing tussen inhoudelijke kennisoverdracht en procesbegeleiding? Ik zou graag zien dat er 2 groepen docenten ontstaan, de vakdocenten die bezig zijn met kennisoverdracht, en de coaches. Zij begeleiden de processen en laten de leerlingen hierdoor kennis opdoen.

Twee soorten docenten
Dit systeem heeft veel voordelen. Het vakinhoudelijke docentschap zal aantrekkelijker worden voor oude rotten, die mogelijk in het bedrijfsleven niet voldoende productief zijn of ontslagen worden, terwijl de meer coachende rol een lagere drempel kan vormen voor nieuwe toetreders. Daarnaast is de laatste trend dat er een groot aantal zzp’ers zijn met een adviesbureau in coaching, voor hen kan er een rol weggelegd zijn in het onderwijs, waarmee zij een vaste basis hebben voor hun bedrijf. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Bedrijfsleven
Daarnaast is voor het Mbo is een betere wisselwerking gewenst tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het gebrek aan leraren kan onder andere opgevangen worden door het verzorgen van praktijklessen vanuit het bedrijfsleven. Dit kan zowel doormiddel van gastcolleges of door praktijkles op bedrijfslocatie/school. Voor school en bedrijfsleven geeft dit een win-win situatie.


Blog comments powered by Disqus