Leraren: kwaliteit of kwantiteit, wat willen we nu?

Een maand geleden klonk de roep om strengere selectie op kwaliteit binnen lerarenopleidingen. Dit zou de kwaliteit van leraren bevorderen en bovendien goed zijn voor de status en aantrekkelijkheid van de opleiding. De Onderwijsraad publiceerde dit in haar rapport. Wij vinden de nadruk op kwaliteit goed, maar het recente voorstel om promovendi voor de klas te krijgen beperkt kwaliteit iets te veel tot een hoog kennisniveau.

Een maand geleden klonk de roep om strengere selectie op kwaliteit binnen lerarenopleidingen. Dit zou de kwaliteit van leraren bevorderen en bovendien goed zijn voor de status en aantrekkelijkheid van de opleiding. De Onderwijsraad publiceerde dit in haar rapport. Wij vinden de nadruk op kwaliteit goed, maar het recente voorstel om promovendi voor de klas te krijgen beperkt kwaliteit iets te veel tot een hoog kennisniveau.

Oplossingen voor de toekomst
Volgens de Onderwijsraad is het tijd om met structurele oplossingen voor de toekomst te komen. En omdat dat onderwijs staat of valt met goede leraren, moet de kwaliteit van leraren meer centraal komen te staan. De laatste jaren is het beleid vooral gericht op het terugdringen van het lerarentekort. Kwaliteit staat daarbij niet zoveel centraal als wenselijk. Vandaar de roep om strengere selectie.

Tegengas
Deze maand kregen de minister en staatssecretaris van Onderwijs (Jet Bussemaker en Sander Dekker) een advies van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). In dit advies ligt de nadruk toch weer op het lerarentekort en hoe daarvoor een oplossing te vinden. De studentenorganisatie heeft bedacht dat mensen die aan een proefschrift werken om te promoveren, ondertussen de mogelijkheid moeten krijgen om een baan als leraar in het basis-  of voortgezet onderwijs te vervullen. Het lijkt erop dat dit weer een oplossing is van kwantiteit en minder gericht op kwaliteit. Mensen die promoveren hebben vaak moeite om het niveau van leerlingen te bereiken, en zeker op pedagogisch gebied hebben zij weinig ervaring.

Kan dit samengaan?
De Onderwijsraad adviseerde ook dat het van belang is de beroepsstandaard van leraren te verhogen. Dit zou kunnen door het verplicht stellen van het behalen van een universitaire graad voor alle nieuwe leraren voor havo en vwo. Dit advies zou invulling kunnen krijgen door promovendi toe te laten als leerkracht, en wat dat betreft is het een logisch advies. Zij hebben immers vanzelf al een universitaire graad behaald. De vraag is echter: in hoeverre is niveau bepalend voor de kwaliteit van onderwijs? Worden hierbij de pedagogische en onderwijskundige kanten van het beroep van leraar niet teveel uit het oog verloren?

Wat vinden wij?
Wij als SGPJ vinden dat meer bezinning op dit onderwerp nodig is. Verlies bij de focus op kwaliteit niet uit het oog dat een leraar behalve een hoog niveau aan kennis, ook méér kwaliteiten op zak moet hebben!

Geschreven door Alissa van den Berg

Alissa is lid van de Commissie Onderwijs van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Alissa van den Berg:Blog comments powered by Disqus