Ledenwerving blijft een grote uitdaging, we hebben onze leden hard nodig!

Ledenbinding voor politieke (jongeren)organisaties is een stuk lastiger dan voorheen. Sowieso is ledenbinding iets waar steeds meer organisaties mee worstelen. Niet alleen politieke organisaties zien hun ledenaantallen stagneren of dalen, ook goede doelen organisaties en publieke omroeporganisaties hebben hier last van.

Ledenbinding voor politieke (jongeren)organisaties is een stuk lastiger dan voorheen. Sowieso is ledenbinding iets waar steeds meer organisaties mee worstelen. Niet alleen politieke organisaties zien hun ledenaantallen stagneren of dalen, ook goede doelen organisaties en publieke omroeporganisaties hebben hier last van.

Een goede relatie met leden uit zich voornamelijk in tevredenheid van de leden over de organisatie. Hoe meer tevreden de leden zijn, hoe meer men zich verbonden voelt met de organisatie. Ook is het investeren in leden erg belangrijk, voornamelijk voor organisaties met veel concurrentie. Dat laatste heeft te maken met de kwaliteit van alternatieven. Ondanks dat deze factor van minder belang is dan de grootte van investeringen en tevredenheid, heeft het wel invloed. Hoe talijker en beter de alternatieven, hoe groter de kans dat leden overstappen naar een andere organisatie.

Als SGP-jongeren mogen we dankbaar zijn dat er zoveel jongeren lid zijn van onze organisatie. De stabiele achterban die wij hebben zorgt ervoor dat jongeren zich makkelijker binden aan een politieke jongerenorganisatie. Maar ook wij moeten creatief blijven en jongeren daadwerkelijk wat te bieden hebben, oftewel investeren in onze leden. Daarom is er sinds twee jaar een bestuurslid die zich onder andere focust op leden(werving en -binding). Vanaf mei 2014 heb ik het voorrecht gekregen om deze functie op me te nemen. Om het lidmaatschap aantrekkelijk te houden en maken voor leden, is het in eerste instantie van belang dat er in beeld wordt gebracht wat leden van de organisatie verwachten. Wat willen jullie zien en wat willen jullie aangeboden krijgen? Vervolgens kunnen wij daar als organisatie op in spelen en jullie ook aanreiken wat jullie van ons verwachten.

Ook bij het werven van leden merken we steeds meer dat jongeren willen weten wat ze voor het lidmaatschap terugkrijgen. Ledenwerving blijft dan ook een grote uitdaging, we hebben onze leden hard nodig! Daarom gaan we naar verschillende jongerenevenementen om daar jongeren warm te maken voor het SGP-jongerenlidmaatschap. In de derde week van oktober gaan we dat weer op de Wegwijs doen. Het grootste ledenwerfevenement van het jaar en jij kan daarbij zijn! Wil jij ons aan meer leden helpen, je enthousiast inzetten en de commissie Ledenwerving een handje helpen? Help dan op een van de dagen op de Wegwijs (21 – 25 oktober van 10:00-17:00 en woensdag 22 oktober van 16:00-21:00). Stuur een mailtje naar leden@sgpj.nl om je aan te melden!


Blog comments powered by Disqus