Kostbare instrumenten

De Eerste en de Tweede Kamer hebben verschillende instrumenten waarmee zij het werk van de regering kunnen controleren. Deze controle is zeer belangrijk voor een goed functioneren van de regering. De controlerende functie van het parlement is zelfs verankerd in de Grondwet. Het indienen van moties en het stellen van (schriftelijke) vragen zijn twee van die instrumenten die de Kamers mogen gebruiken. Vooral in de Tweede Kamer dreigen deze middelen door het vele gebruik echter helaas bot te worden. Bovendien kosten de instrumenten veel geld. SGP-jongeren pleit daarom voor meer terughoudendheid in het gebruik van die instrumenten.

De Eerste en de Tweede Kamer hebben verschillende instrumenten waarmee zij het werk van de regering kunnen controleren. Deze controle is zeer belangrijk voor een goed functioneren van de regering. De controlerende functie van het parlement is zelfs verankerd in de Grondwet. Het indienen van moties en het stellen van (schriftelijke) vragen zijn twee van die instrumenten die de Kamers mogen gebruiken. Vooral in de Tweede Kamer dreigen deze middelen door het vele gebruik echter helaas bot te worden. Bovendien kosten de instrumenten veel geld. SGP-jongeren pleit daarom voor meer terughoudendheid in het gebruik van die instrumenten.

In 2015 werden in totaal 3582 moties ingediend, waarvan er maar zo’n duizend werden aangenomen. Gelukkig is het voorstel van SGP-voorman Kees van der Staaij onlangs door de Kamer aangenomen: er hoeft voortaan niet meer gestemd te worden over moties die door de regering worden overgenomen. Toch blijven er nog veel moties over die uitgebreid moeten worden behandeld. De kosten daarvan lopen hoog op.

Kamervragen

Vorig jaar werden er ook bijna 3000 schriftelijke vragen gesteld door de Tweede Kamerleden. Op zichzelf gezien is het goed dat de Kamer vragen stelt en daardoor haar taak om de regering te controleren, uitvoert. De kwaliteit van de vragen laat echter te wensen over: Kamerleden willen soms tot in de details worden voorgelicht over een nieuwsitem, terwijl zij juist oog moeten hebben voor de hoofdlijnen. De kosten van deze vragen zijn ondertussen heel hoog: naar schatting bedraagt dit zo’n 11 miljoen euro per jaar!

Vragenuur

Bij veel mensen is het vragenuur in de Tweede Kamer wel bekend. Vanaf donderdagavond kunnen Kamerleden een vraag indienen, die gaat over een actueel onderwerp. De tijd die voor het vragenuur is gesteld, is echter beperkt. Er worden veel minder vragen behandeld dan dat er zijn ingediend, terwijl de vragen wel allemaal worden voorbereid door ambtenaren. Er is dus sprake van tijd- en geldverspilling. SGP-jongeren stelt daarom voor om veel eerder te beslissen welke vragen er worden behandeld op het wekelijkse uurtje op dinsdagmiddag. Wanneer de Kamervoorzitter op maandag al laat weten welke vragen wel en niet worden behandeld, kan er binnen de ministeries al veel eerder een selectie worden gemaakt.

Houd kostbare instrumenten kostbaar

De instrument die de Kamer heeft, zijn kostbaar en moeten zeker intact blijven. Het is echter hard nodig dat er kritisch wordt gekeken naar het vele gebruik ervan. Het prijskaartje dat aan de verschillende instrumenten zit, is wat SGP-jongeren betreft een belangrijke prikkel tot beperking. Kostbare middelen moeten niet uitdraaien op dure middelen.

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus