Het kinderpardon wordt een verwarde discussie (2/4)

In het vorige statement werd het kinderpardon al zijdelings genoemd. Het houdt onze staatssecretaris Teeven al wekenlang in een ijzeren greep en lijkt een dossier zonder einde te worden.Volgens velen moet de regeling in het kinderpardon ruimhartiger. Volgens SGP-jongeren worden er zaken door elkaar gehaald en moeten we oppassen met blijvend de regels versoepelen. Maar wat dan wel?

In het vorige statement werd het kinderpardon al zijdelings genoemd. Het houdt onze staatssecretaris Teeven al wekenlang in een ijzeren greep en lijkt een dossier zonder einde te worden.Volgens velen moet de regeling in het kinderpardon ruimhartiger. Volgens SGP-jongeren worden er zaken door elkaar gehaald en moeten we oppassen met blijvend de regels versoepelen. Maar wat dan wel?

Al ruim 300 burgemeesters hebben ondertussen een petitie ondertekend van de Nederlandse kinderombudsman. De kinderombudsman is fel voorstander van een ruimer kinderpardon. Aangezien Nederland ongeveer 400 burgemeesters telt is dat een verbazingwekkend hoog aantal. Blijkbaar twijfelen vele burgemeesters aan het huidige kabinetsbeleid en is er een herziening nodig van het kinderpardon. Maar waarom eigenlijk? Volgens SGP-jongeren worden er twee zaken door elkaar gehaald die wezenlijk van elkaar verschillen.

Huidige voorstel
Kinderen die al meer dan 5 jaar in Nederland wonen en nog geen verblijfsvergunning hebben komen in aanmerking voor het kinderpardon. Maar ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat het betreffende kind de gehele tijd onder de toezicht van het Rijk moet hebben gestaan. Dat is juist de reden dat nu enkele honderden kinderen zijn afgewezen en daarom moeten worden uitgezet. Veel linkse partijen en de 300 burgemeesters die de petitie ondertekenden ageren hiertegen en willen dat de regeling ruimhartiger wordt.

Zaken door elkaar halen
Door deze petitie ontstaat er echter een vertekenend beeld van waar het kinderpardon om gaat. Het beeld bestaat dat dit kinderpardon eenmalig wordt toegepast, maar dit is blijvend kabinetsbeleid. Ook in de toekomst zal deze regeling worden toegepast bij kinderen en SGP-jongeren is bang dat als de regeling verder wordt versoepeld er een steeds grotere stroom asielzoekers naar Nederland zal komen.

Nu soepeler, straks strikter
Maar wat willen we dan wel? SGP-jongeren is nooit een voorstander geweest van een kinderpardon, maar we vinden wel dat kinderen nu niet de dupe mogen worden verkeerde afwegingen en fouten en die we jarenlang hebben gemaakt in ons asielbeleid. Daarom roept SGP-jongeren staatssecretaris Teeven op om nogmaals de dossiers van de afgewezen kinderen door te nemen en te beoordelen. Wat ons betreft kijkt de staatssecretaris ook naar de kansen voor de kinderen in de samenleving en laat hij het Rijkstoezicht minder zwaar meewegen in de beoordeling. Laten we ons falende asielbeleid van de afgelopen jaren nu menselijk oplossen en daarna strikte en duidelijke regels stellen voor de toekomst.

Dat betekent concreet dat  SGP-jongeren nu graag zou zien dat er soepeler wordt gekeken naar de betreffende kinderen in de huidige regeling. Anderzijds moeten de regels  niet worden versoepeld voor het blijvende kabinetsbeleid betreffende het kinderpardon. Het asielbeleid voor kinderen moet menselijk, en voor de toekomst ook snel, strikt en duidelijk zijn.


Blog comments powered by Disqus