Kerkdiensten, corona-app en vaccinatieplicht

De minister-president nodigde in zijn persconferentie vandaag jongeren uit om mee te denken over het overheidsbeleid. SGP-jongeren pakt die handschoen graag op en pleit er voor om juist in corona-tijd oog te houden voor grondrechten. Immers, het bestrijden van een crisis als deze mag niet blijvend en ingrijpend ten koste gaan van basale grondrechten. Grondrechten zijn er immers om de burger te beschermen en dat is juist van belang in crisistijd. Tegelijkertijd roepen we burgers op om te luisteren naar en te bidden voor de minister-president en de regering.

Kerkdiensten verbieden

Grondrechten zijn belangrijk. Neem de vrijheid van godsdienst. Die zorgde ervoor dat kerken werden ontzien in het samenscholingsverbod, waardoor nu maximaal 30 mensen in een kerk mogen samenkomen. Hierdoor kunnen kerkdiensten gewoon doorgaan, net als (kerkelijke) bruiloften en begrafenissen. Gelukkig namen kerken hun verantwoordelijkheid, waardoor de meeste diensten door niet meer dan vijf mensen worden bezocht. Toch kunnen veel links-progressieve opiniemakers de drang niet weerstaan om de uitzonderingspositie voor kerken, en daarmee de vrijheid van godsdienst, op de hak te nemen. Een zorgelijke ontwikkeling.

 

Corona-app: privacy schending

Ook de corona-app baart SGP-jongeren zorgen. De app is er nog niet, dus het is te vroeg voor definitieve conclusies. Maar wordt de privacy voldoende gewaarborgd en belanden data niet op straat? De overheid heeft immers een slechte reputatie als het gaat om ICT-projecten! Een app is alleen toelaatbaar als voldaan wordt aan strenge voorwaarden, zoals vrijwilligheid, tijdelijkheid, veiligheid en privacy-gerelateerde voorwaarden zoals het zo min mogelijk opslaan en delen van gevoelige informatie.

 

Vaccinatieverplichting

Een laatste zorg betreft vaccinatieverplichting. Menselijkerwijs gesproken lijkt een vaccin de enige manier om relatief snel en veilig van het coronavirus verlost te worden. Het is goed dat de overheid investeert in een vaccin en als het zover is, ook een vaccinatieprogramma gaat starten. Maar sommige democraten uit een bepaald jaartal van de vorige eeuw kennen een onstuitbare drang tot vaccinatiedwang. Met vaccinatiedwang gaat de overheid echter echt een stap te ver; het schendt immers de onaantastbaarheid van het lichaam (artikel 11 van de grondwet). Als iemand om religieuze (Bijbelse) redenen niet wil vaccineren, schendt het ook nog eens de vrijheid van godsdienst (artikel 6). Onacceptabel dus!

 

Kortom: laten we allemaal goed luisteren naar de aanwijzingen van de overheid en bidden of God de besluiten van de overheid wil sturen en zegenen. Maar laten we tegelijkertijd kritisch blijven op het beleid van de overheid, zeker waar overheidsbeleid op gespannen voet staat met basale grondrechten!


Blog comments powered by Disqus