Ken uw geschiedenis

Staatssecretaris Zijlstra maakte onlangs bekend dat de subsidie aan het Nationaal Historisch Museum per 1 januari 2012 wordt stopgezet. Ruim een half jaar geleden is al besloten om niet verder te gaan met een door de overheid gefinancierde bouw van het Nationaal Historisch Museum in Arnhem. Dat is jammer, want in diezelfde week verscheen een rapport van Cito waarin naar voren kwam dat het droevig gesteld is met de historische kennis van basisschoolleerlingen.

Staatssecretaris Zijlstra maakte onlangs bekend dat de subsidie aan het Nationaal Historisch Museum per 1 januari 2012 wordt stopgezet. Ruim een half jaar geleden is al besloten om niet verder te gaan met een door de overheid gefinancierde bouw van het Nationaal Historisch Museum in Arnhem. Dat is jammer, want in diezelfde week verscheen een rapport van Cito waarin naar voren kwam dat het droevig gesteld is met de historische kennis van basisschoolleerlingen.

Een bekende uitspraak van de schrijver-filosoof George Santayana luidt: ‘Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd die te herhalen.’ Hoewel velen het niet (willen) beseffen, is een goede historische kennis van belang om het heden te begrijpen en om goede beslissingen voor de toekomst te kunnen nemen. Van het verleden kan geleerd worden, zowel in positief als in negatief opzicht. Door het kennis nemen van de geschiedenis kan een beter inzicht verkregen worden in het mens-zijn. Daarnaast kan een beter begrip verworven worden van bijvoorbeeld oudere generaties en minderheden.

Te gering
Toch blijkt telkens weer uit onderzoek dat de historische kennis van de Nederlander te gering is. Het rapport van Cito toonde aan dat, ondanks de vernieuwingen in het geschiedenisonderwijs, er geen positief resultaat is geboekt. Met name over de oudheid en de middeleeuwen bestaat te weinig kennis. Een lichtpuntje is overigens wel dat de leerlingen beter in staat zijn historische gebeurtenissen correct in de tijd te kunnen plaatsen met de nieuwe tijdvakkenindeling.

Het is dus noodzakelijk dat er voldoende kennis en bewustwording is van het (vaderlandse) verleden. Niet alleen voor het onderwijs ligt hier een taak. De moderne media hebben eveneens te weinig oog voor het nationale verleden. Een extra stimulans van overheidswege is geen overbodige luxe. Alleen al daarom was een Nationaal Historisch Museum, gefinancierd door het Rijk, nog niet zo’n gek idee geweest.

Geschreven door Johan van de Worp

Johan is lid van de commissie onderwijs. Meer artikelen van Johan van de Worp:Blog comments powered by Disqus