Kansen voor jeugdzorg

Vorige week vrijdag waren verschillende SGP-politici bij elkaar om na te denken over de decentralisatieplannen van de jeugdzorg. Het kabinet Rutte wil de jeugdzorg onderbrengen bij de gemeenten. Uiteraard in het kader van de bezuinigingen, dus de gemeenten krijgen minder geld om dezelfde taken uit te voeren. Hoe staan de SGP-politici hier tegenover?

Vorige week vrijdag waren verschillende SGP-politici bij elkaar om na te denken over de decentralisatieplannen van de jeugdzorg. Het kabinet Rutte wil de jeugdzorg onderbrengen bij de gemeenten. Uiteraard in het kader van de bezuinigingen, dus de gemeenten krijgen minder geld om dezelfde taken uit te voeren. Hoe staan de SGP-politici hier tegenover?

Allereerst verduidelijkte een beleidsmedewerker van de staatssecretaris in haar referaat de plannen van het kabinet. En inderdaad, zoals het nu is, kan het niet langer blijven. Er lopen bij de jeugdzorg zoveel verschillende lijntjes door en langs elkaar heen dat het geheel, zo merkte een bezoeker op, wel een bord spaghetti leek. Door de decentralisatie moet alle verantwoordelijkheid bij de gemeenten komen te liggen.

Nadelen
Gemeenten die juichen dat ze een belangrijke taak erbij krijgen zijn naïef, merkte George van Heukelom, SGP-gedeputeerde in Zeeland, op. In zijn referaat zette hij de gemeenten weer met beide voeten op de grond. Er zijn nu bijvoorbeeld enorme wachtlijsten en die moeten gemeenten met minder geld weg zien te werken. Ook zal de landelijke overheid, zoals van der Staaij in zijn referaat aangaf, eisen blijven stellen aan de kwaliteit van de jeugdzorg. Hierdoor zal er voor gemeenten weinig ruimte zijn voor eigen beleid.

Daarnaast is het een gevaar voor de identiteitsgebonden jeugdzorg. Gemeenten moeten jeugdzorg gaan inkopen. Wanneer zij kiezen voor de gemakkelijkste weg kopen ze bij één zorgverlener zorg in. Dit zal vaak een openbare zorgverlener zijn. Raadsleden moeten daarom goed opletten wanneer de zorg aanbesteed wordt en het liefst al eerder, zodat gemeenten ook rekening houden met minderheden bij het aanbesteden van de jeugdzorg. Maar het biedt aan de andere kant ook mogelijkheden. Gemeenten zijn immers vrij bij wie ze zorg inkopen.

Kans
Het is heel belangrijk dat gemeenten beseffen wat er allemaal op hen af komt. Gemeenten doen er goed aan zich nu al in de materie te verdiepen, voordat het hen overvalt. Daarnaast is het voor christelijke politici belangrijk te beseffen dat dit zowel een kans, als een bedreiging is voor identiteitsgebonden jeugdzorg. Kortom, er is werk aan de winkel!


Blog comments powered by Disqus