Kamerleden niet zomaar eerder weg

Recent maakten VVD?er De Liefde en D66?er Hachchi bekend dat zij de Tweede Kamer gaan verlaten. Kamerlid De Liefde gaat aan het werk als lobbyist voor Uber en Kamerlid Hachchi gaat meewerken aan de verkiezingscampagne van Hillary Clinton. Het totaal van vertrekkende Kamerleden komt daarmee uit op 34, sinds het aantreden van het kabinet in 2012. Een deel van deze Kamerleden vertrok omdat hij of zij een leukere baan had aangeboden gekregen.

Recent maakten VVD’er De Liefde en D66’er Hachchi bekend dat zij de Tweede Kamer gaan verlaten. Kamerlid De Liefde gaat aan het werk als lobbyist voor Uber en Kamerlid Hachchi gaat meewerken aan de verkiezingscampagne van Hillary Clinton. Het totaal van vertrekkende Kamerleden komt daarmee uit op 34, sinds het aantreden van de nieuwe Kamer in 2012. Een deel van deze Kamerleden vertrok omdat hij of zij een leukere baan had aangeboden gekregen.

Van de 34 vertrokken Kamerleden zijn er dertien Kamerleden doorgeschoven naar het kabinet. Daarnaast zijn er nog zes Kamerleden vertrokken voor een andere openbare functie. Een van hen was Peter Oskam, die nu burgermeester van Capelle aan den IJssel is. Hij gaf later in een interview aan dat hij het Kamerlidmaatschap alleen maar gezien had als opstapje voor een ander functie.  Het gebruiken van het Kamerlidmaatschap als opstapje voor een andere functie vindt SGP-jongeren niet acceptabel. Het Kamerlidmaatschap is een belangrijke functie. Als Kamerlid vertegenwoordigt men immers het volk en dat geeft een enorme verantwoordelijkheid.

De andere Kamerleden vertrokken vanwege een conflict, om persoonlijke redenen of vanwege een andere baan. SGP-jongeren vindt het onacceptabel dat Kamerleden vroegtijdig vertrekken wanneer ze een andere leukere baan aangeboden krijgen, aangezien Kamerleden zich voor vier jaar verkiesbaar hebben gesteld. Wie de Tweede Kamer zomaar vroegtijdig verlaat voor een andere baan pleegt kiezersbedrog. SGP-jongeren vindt bovendien dat Kamerleden tot de eerstvolgende verkiezingen niet voor bedrijven mogen gaan werken waar ze vanuit hun portefeuille binding mee hebben. Kamerlid De Liefde hield zich als Kamerlid onder andere bezig met Uber, waar hij nu als lobbyist aan het werkt gaat. Dit wekt toch wel een schijn van eigenbelang van de kant van De Liefde.

SGP-jongeren pleit verder voor de afschaffing van wachtgeld voor Kamerleden die de Tweede Kamer vrijwillig verlaten. Zo ontvangt oud-Kamerlid Hachchi wachtgeld, terwijl zij vrijwillig de Kamer heeft verlaten om op vrijwillige basis werkzaam te zijn voor het campagneteam van Hillary Clinton. Door de afschaffing van wachtgeld voor Kamerleden die de Tweede Kamer vrijwillig verlaten, worden dit soort situaties voor de toekomst voorkomen.

Belangrijk nadeel van vroegtijdig vertrek is dat op deze manier de gemiddelde ervaring per Kamerlid lager komt te liggen. Op dit moment bedraagt de gemiddelde ervaring per Kamerlid circa 5,5 jaar en dat is te kort. Als Kamerleden vroegtijdig vertrekken, komen er vaak nieuwe Kamerleden voor terug. Het inwerken van nieuwe Kamerleden duurt wel even, omdat het Kamerlidmaatschap echt een vak is. Hoe langer iemand als Kamerlid werkzaam is, hoe beter dit Kamerlid functioneert in de Tweede Kamer. Ook het collectieve geheugen van de Kamer en de stabiliteit van bestuur is gebaat bij langer zittende Kamerleden.

Kortom, de termijn voor het Kamerlidmaatschap dient een Kamerlid in de ogen van SGP-jongeren trouw te vervullen. Het kan natuurlijk zijn dat iemand om een gegronde reden de Tweede Kamer verlaat, maar een Kamerlid moet dan wel een verklaring afleggen tegenover de kiezer, om het vertrek toe te lichten. Het vroegtijdig verlaten van de Kamer voor een andere baan past niet. Het Kamerlidmaatschap mag niet gebruikt worden als opstapje voor een andere functie, maar een Kamerlid dient zich in te zetten voor een beter Nederland!


Blog comments powered by Disqus