Justitie, respecteer de persvrijheid!

In Nederland kent de Grondwet haar burgers vele vrijheden toe. Die vrijheden hebben we om ons te garanderen dat we in vrijheid, ongestoord ons leven kunnen ontplooien. Het zijn vrijheden waar we ons ook op kunnen beroepen voor de rechter. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, want in vele landen erkent men deze vrijheden wel op papier, maar is de praktijk anders. Toch moeten we ook in Nederland op blijven letten dat die vrijheden niet geschonden worden.

In Nederland kent de Grondwet haar burgers vele vrijheden toe. Die vrijheden hebben we om ons te garanderen dat we in vrijheid, ongestoord ons leven kunnen ontplooien. Het zijn vrijheden waar we ons ook op kunnen beroepen voor de rechter. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, want in vele landen erkent men deze vrijheden wel op papier, maar is de praktijk anders. Toch moeten we ook in Nederland op blijven letten dat die vrijheden niet geschonden worden.

EHRM
De Nederlandse Staat heeft de vrijheid van meningsuiting geschonden door twee Telegraaf-journalisten in 2006 af te luisteren en te gijzelen, zo oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het is niet voor het eerst dat justitie op de vingers wordt getikt. In 2007 deed het Hof dat ook vanwege de gijzeling van Koen Voskuil in 2000. In 2010 was het voor de inbeslagname van (foto)materiaal van Sanoma Media. Voskuil werd door justitie gegijzeld omdat hij zijn bron niet wilde prijsgeven, Sanoma Media weigerde fotomateriaal van een illegale straatrace aan justitie te geven.

Verschoningsrecht
Het journaille (soms ook wel de “vierde macht”genoemd, naast de regering, wetgever en de rechterlijke macht) mag en moet niet een verlengstuk worden van justitie. Justitie heeft haar eigen macht en opsporingsmogelijkheden en zal het daar mee moeten doen. Natuurlijk staat het voor justitie vrij om publicaties met betrekking tot criminele zaken te gebruiken als informatiebron. Het mag echter niet voorkomen dat een journalist een publicatie achterwege laat omdat hij of zij bang is dat Justitie de volgende dag op de stoep staat.

Het verschoningsrecht zal gelukkig binnenkort ook wettelijk verankerd worden. Het is een goede zaak dat dit principe nu ook in de wet wordt vastgelegd. Maar SGP-jongeren roept de Staten-Generaal op om op te blijven letten dat dit niet alleen een papieren vrijheid is!


Blog comments powered by Disqus