Jeugdwerkloosheid (3/4): Van banenfeit naar onderwijsprofijt!

De jeugdwerkloosheid is de afgelopen tijd in veel Europese landen hard gestegen. Het jeugdwerkloosheidspercentage van Nederland mag dan wel onder het gemiddelde liggen, het braafste jongentje van de klas zijn we zeker niet. Daarom heeft SGP-jongeren de afgelopen tijd naar andere landen gekeken om te kijken waar Nederland van kan leren. Vorige week is er geschreven over Duitsland. In dit statement kijken we naar Oostenrijk. De vraag die daarbij centraal staat is: Wat kan Nederland leren van Oostenrijk als het gaat om de aanpak van jeugdwerkloosheid?

De jeugdwerkloosheid is de afgelopen tijd in veel Europese landen hard gestegen. Het jeugdwerkloosheidspercentage van Nederland mag dan wel onder het gemiddelde liggen, het braafste jongentje van de klas zijn we zeker niet. Daarom heeft SGP-jongeren de afgelopen tijd naar andere landen gekeken om te kijken waar Nederland van kan leren. Vorige week is er geschreven over Duitsland. In dit statement kijken we naar Oostenrijk. De vraag die daarbij centraal staat is: Wat kan Nederland leren van Oostenrijk als het gaat om de aanpak van jeugdwerkloosheid?


Situatieschets Oostenrijk
De werkloosheid in Oostenrijk is opvallend laag. In februari had Oostenrijk een werkloosheidspercentage van 4,9% en had 10,5% van de jongeren geen baan. Dit komt deels doordat de Oostenrijkse economie lichtere klappen heeft gehad dan andere Europese landen. In Oostenrijk zijn er geen enorme problemen in de financiële sector ontstaan en het land had ook geen last van een krimpende in- en export.
 

Beleid tegen jeugdwerkloosheid
Maar Oostenrijk doet meer om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Het beroepsonderwijs is heel anders georganiseerd. Oostenrijkse studenten leren hun vak niet primair op school maar zoeken een bedrijf op waar ze het vak kunnen leren. Bij zo’n bedrijf leert men de vaardigheden vanuit de praktijk. Naast deze praktijkopleiding ga je nog één dag in de week naar school. Het voordeel van dit systeem is dat opleiding en arbeidsmarkt naadloos op elkaar aansluiten.
Daarnaast kent Oostenrijk een opleidingsgarantie voor jongeren. Jongeren die afstuderen en binnen drie maanden geen baan vinden mogen doorleren op kosten van de overheid. Deze verkapte uitkering wordt wel gegeven met een doel: jongeren leren nu door zodat ze straks betere kansen hebben op een baan. Maar deze regeling kost wel veel geld: 130 miljoen per jaar (2012).
 

Adviezen voor Nederland
We kunnen in Nederland onmogelijk precies hetzelfde beleid voeren als in Oostenrijk. Daarvoor verschillen de landen en de economieën te veel van elkaar. We kunnen wel enkele grote lijnen van het beleid invullen in de Nederlandse situatie. We bevelen onze regering aan om te gaan onderzoeken of ‘leerplaatsen’ in Nederland een positief effect kunnen hebben.
SGP-jongeren is wel terughoudend met het invoeren van een opleidingsgarantie. Het kost veel geld en het is onduidelijk of de baten groter zijn dan de lasten.
Samenvattend: ‘leerplaatsen’ zijn een mooie manier om de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Jongeren verdienen hun plaats op de arbeidsmarkt. Laten we zorgen voor een structurele oplossing!
 

Arthur Polder
Commissie Sociaal Economische Zaken
 


Blog comments powered by Disqus