Jachtseizoen weer begonnen

Vandaag, donderdag 15 oktober, staat bij een deel van Nederland groen omcirkeld in de agenda: 15 oktober, de traditionele opening van het jachtseizoen. Ook voor ondergetekende geldt dat de laatste 2,5 maand van het jaar anders beleefd worden dan de rest van het jaar. Al is wild éten tegenwoordig ook in de zomer heel gewoon geworden.

Donderdag 15 oktober is bij een deel van Nederland groen omcirkeld in de agenda. Op 15 oktober is immers de traditionele opening van het jachtseizoen. Ook voor ondergetekende geldt dat de laatste 2,5 maand van het jaar anders beleefd worden dan de rest van het jaar. Al is wild éten tegenwoordig ook in de zomer heel gewoon geworden.

Wet natuur

Het is lang spannend geweest of 2015 nog wel een jachtseizoen zou kennen. In de zomer van 2014 werd een wetsvoorstel voor de Nieuwe Natuurwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor de jacht zoals we deze al eeuwenlang kennen, was in deze conceptwet geen ruimte meer. Na ruim een jaar in de ambtelijke molen is de wet herzien, een reparatievoorstel ingediend en de wet door de Tweede Kamer aangenomen. In het resultaat is gelukkig wel ruimte voor de jacht, zij het beperkt.

Wildlijst

Onderdeel van de wet is de wildlijst met daarop de dieren waarop de jacht is toegestaan. Dat zijn op dit moment fazant, haas, konijn, houtduif en wilde eend. Voor deze diersoorten gaat op 15 oktober het jachtseizoen open (al gelden voor wilde eend en konijn afwijkende data).

Daarnaast mogen in geval van schade ook vossen, kraaien en kauwen, ganzen, reeën, damherten en wilde zwijnen geschoten worden. Met name voor ganzen, reeën en damherten is het opvallend dat deze niet als wild worden aangemerkt in Nederland. Deze diersoorten hebben zich ontwikkeld tot grote, gezonde populaties en richten vrij veel schade aan, o.a. aan landbouwgewassen en door verkeersongelukken. Zo werden in 2013 6300 aanrijdingen tussen auto`s en grote dieren als ree en wild zwijn geregistreerd. De materiële schade hiervan is zo`n €16 miljoen per jaar. Niet in geld uit te drukken is het fysieke leed bij zowel mens als dier.  

Voor ganzenschade loopt de kostenpost ook enorm op. Werd in 2009 nog € 6,8 miljoen aan schadevergoedingen uitgekeerd, in 2014 was dit gestegen tot maar liefst €14,9 miljoen. Grote sommen geld voor schade veroorzaakt door dieren die in Nederland beschermd worden en alle ruimte krijgen om zich te vermenigvuldigen.  

Buiten seizoen

Om de stand nog enigszins onder controle te houden, worden jaar op jaar ontheffingen afgegeven voor de bestrijding van o.a. ganzen en reeën. Het vervelende aan ontheffingen is dat deze vaak buiten het jachtseizoen worden afgegeven. Dit betekent dat in de zomerperiode actief op ganzen gejaagd moet worden, terwijl jagers dat liever in de winterperiode zouden doen. Ten eerste omdat de jonge dieren dan zelfstandig zijn, waardoor het beter in lijn is met de ‘weidelijkheidsregels’ van de jagers, een soort etiquette voor jagers. Verder sluit jacht in de winterperiode beter aan op het culinaire wildseizoen. Het streven van iedere jager is namelijk dat elk geschoten stuk wild als duurzaam stukje wildbraad wordt geconsumeerd. Bij het schieten van tientallen ganzen in een periode dat half Nederland met vakantie is en het te warm is om voedsel lang te bewaren, is het soms onmogelijk al dit heerlijke vlees een goede plaats te geven.

Realistisch beheer

Als SGP-jongeren zijn wij uitgesproken voorstander van de jacht in Nederland. We zijn blij dat de nieuwe Natuurwet daar ruimte voor laat bestaan. Waar het verantwoord is moet het mogelijk zijn voor de mens om wild uit de natuur te bemachtigen en te benutten. Het is daarom onbegrijpelijk dat algemeen voorkomende soorten, die tevens fors schade aanrichten, zoals ganzen, reeën en damherten, niet op de wildlijst zijn opgenomen en dus niet in het jachtseizoen kunnen worden bejaagd. Wanneer het ondubbelzinnig duidelijk is dat populaties voldoende groot en robuust zijn dat bejaging geen risico vormt voor de instandhouding van de soort, moet bejaging mogelijk worden.

Geschreven door Jan Willem Bijnagte

Jan Willem is voorzitter van commissie DOL . Meer artikelen van Jan Willem Bijnagte:Blog comments powered by Disqus