Israël is en blijft onze bondgenoot

Begin deze maand kwam de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek in Nederland. Dit was een mooie gelegenheid voor de Nederlandse overheid om zich volmondig achter Israël te scharen. Dat zij dit niet deed, toont dat de regering het bondgenootschap met Israël niet op waarde schat.

Begin deze maand kwam de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek in Nederland. Dit was een mooie gelegenheid voor de Nederlandse overheid om zich volmondig achter Israël te scharen. Dat zij dit niet deed, toont dat de regering het bondgenootschap met Israël niet op waarde schat. 

 

Waardering

Israël is een baken van licht en stabiliteit in het door geweld verscheurde Midden-Oosten. Het is het enige land in de regio met een functionerende democratie en rechtsstaat. Israël zet zich al sinds 1948 in voor vrede, vrijheid en veiligheid. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties van 22 september jl. onderstreepte Netanyahu dat Israël open staat voor de dialoog. Israël heeft in het vredesproces vaak goede wil en bereidwilligheid tot concessies getoond, bijvoorbeeld door Palestijnse gevangenen vrij te laten en Palestijnse gebieden meer (economische) autonomie te verlenen.1 Terwijl elders in het Midden-Oosten mensenrechten dagelijks worden geschonden, maakt Israël zich sterk voor de bescherming van minderheden en andersdenkenden. Zo hebben christenen een erkende minderheidsstatus waardoor ze bepaalde financiële en politieke voorrechten hebben.2 Ook worden duizenden gewonde Syriërs verpleegd in Israëlische ziekenhuizen.3 De Joodse natie wordt constant in haar bestaan bedreigd door terroristische organisaties als het Palestijnse Hamas. Terwijl Hamas zoveel mogelijk burgerdoden en ontwrichting van de maatschappij voor ogen heeft, spant Israël zich in om burgers – zowel Israëlische als Palestijnse – te beschermen. Toch krijgt Israël vaak eenzijdige kritiek van de internationale gemeenschap. Maar liefst de helft van alle resoluties van de VN-Mensenrechtenraad gericht tegen Israël.4

 

Bondgenoot in onrustige regio

Israël kan echter bij uitstek een positieve rol spelen in het onstuimige Midden-Oosten. Samen met Westerse landen kan het optrekken tegen de radicale islam en zich inzetten voor stabiliteit in de regio. Om dit te verwezenlijken moet het Westen,  Nederland voorop, Israël serieus nemen als bondgenoot. In dit kader pleit SGP-jongeren voor enkele concrete zaken. Als krachtig signaal dient de Nederlandse ambassade in Tel Aviv verplaatst te worden naar Jeruzalem, dat als hoofdstad van Israël erkend moet worden. De huidige Palestijnse Autoriteit kan nu niet als staat worden erkend. Ze is een ineffectief en corrupt bestuursorgaan, dat bovendien (zelfmoord)terroristen steunt die aanslagen plegen op Israëlische doelen. Nederland en de Europese Unie mogen deze terreur niet faciliteren door de Palestijnse Autoriteit financieel te steunen. Terroristisch geweld tegen Israël moet blijvend worden benoemd en veroordeeld. Het labelen en boycotten van producten uit de betwiste gebieden is een nodeloze belediging jegens Israël en brengt vrede op geen enkele wijze dichterbij. Het is belangrijk te investeren in projecten die vreedzaam samenleven tussen Israëlische en Palestijnse burgers bevorderen. SGP-jongeren heeft hoop dat een duurzame vrede in de toekomst mogelijk is. 

 

Relatie bestendigen

Het is van groot belang om de goede relatie en het wederzijds vertrouwen tussen Nederland en Israël te onderhouden. Israël is een unieke bondgenoot voor Nederland. Het wordt tijd dat het kabinet dit gaat inzien. 

 


Blog comments powered by Disqus