Israël: bedreigd door agressie

Terreur en de aanmoediging ervan tegen Israëli?s blijven Israël in 2016 bedreigen. Het is daarom van groot belang dat het geweld bestreden wordt en de verheerlijking ervan scherp veroordeeld. Israël moet onze onvoorwaardelijke steun hebben in de strijd tegen terreur. In een tweeluik analyseren we twee van de voornaamste bedreigingen voor Israël: agressie en isolement. In dit eerste deel vestigen we de aandacht op de bedreiging door agressie. Ten minste drie situaties vragen voortdurend de aandacht.

Terreur en de aanmoediging ervan tegen Israëli’s blijven Israël in 2016 bedreigen. Het is daarom van groot belang dat het geweld bestreden wordt en de verheerlijking ervan scherp veroordeeld. Israël moet onze onvoorwaardelijke steun hebben in de strijd tegen terreur. In een tweeluik analyseren we twee van de voornaamste bedreigingen voor Israël: agressie en isolement. In dit eerste deel vestigen we de aandacht op de bedreiging door agressie. Ten minste drie situaties vragen voortdurend de aandacht.

Terreurgolf

Allereerst is er de recente Palestijnse terreurgolf, die zich manifesteert in vele ‘kleine’ aanvallen. In veel gevallen gaat het om één of enkele daders, die met ‘eenvoudige’ wapens (zoals een keukenmes of een auto) een aantal mensen aanvalt. Op de website van de Israëlische ambassade prijkt een lange, treurige lijst met aanslagen die helaas schering en inslag zijn. Sinds het najaar van 2015 heeft deze terreurgolf aan 29 Israëlische burgers het leven gekost en zijn 289 Israëli’s verwond. De terroristen proberen in de meeste gevallen zoveel mogelijk slachtoffers te maken, maar worden door de veiligheidsdiensten (uiteraard) zo snel mogelijk uitgeschakeld. Mede hierdoor heeft de terreur in dezelfde periode aan ruim 150 Palestijnen het leven gekost. Dankzij de snelle en goede medische zorg aan Israëlische zijde, blijft het aantal dodelijke burgerslachtoffers beperkt. Iedere vergelijking tussen dodenaantallen aan beide zijden, of het nu over de recente terreurgolf gaat of niet, is daarom misplaatst.

Iran

Daarnaast is er de kwestie-Iran. Nu het land de eerste afspraken van de nucleaire overeenkomst is nagekomen, komen enorme geldstromen op gang. Zo maken de Verenigde Staten 1,7 miljard dollar (zo’n 155 miljard euro) over aan het Iraanse regime, waarvan 1,3 miljard rente is. Alleen al dit onderdeel van de nucleaire overeenkomst vormt een grote bedreiging voor Israël: Iran is namelijk een van de grootste statelijke sponsoren van terrorisme. Vooral Hezbollah en Hamas, directe vijanden van Israël, kunnen profiteren van het Iraanse geld.

Buiten dit financiële aspect (en dus ook veiligheidsaspect) om blijft er nog altijd een groot gevaar bestaan. Iran kan namelijk alsnog, nu of later, de weg naar atoomwapens blijven bewandelen.

Hamas

Ten slotte zijn er de dreigende nieuwjaarsboodschappen vanuit de Gazastrook en vanaf de Westoever. In de eerste plaats gericht aan de eigen bevolking nog wel. Veelzeggend genoeg hadden de rivaliserende Palestijnse partijen, Hamas en Fatah, een vergelijkbare boodschap. In plaats van goede wensen aan de bevolking, dient de bevolking zich voor te bereiden op meer ‘verzetsaanvallen’ tegen Israël. Iets anders dan meer bloedvergieten en meer geweld hebben beide partijen blijkbaar niet te wensen. In de Gazastrook is het de afgelopen tijd vrij rustig, maar er zijn berichten dat Hamas zich voorbereidt op een nieuwe golf zelfmoordaanslagen tegen Israëli’s. Hierbij zouden volgens berichten ook ‘slapende cellen’ van Hamas op de Westoever geactiveerd kunnen worden. Juist de relatieve rust in de Gazastrook zorgt er samen met de berichten voor dat er alle reden tot zorg is. Het is aannemelijk dat er volop voorbereid wordt op een nieuwe geweldsgolf, door middel van de bouw van tunnels en wapensmokkel. De woorden van een Hamasleider dat ‘alle vormen van verzet’ gebruikt zullen worden kunnen alleen maar bevestigen dat Hamas openstaat voor nieuwe zelfmoordaanslagen. In het licht van deze berichten is het daarom op z’n minst verwonderlijk dat we IS wel willen bestrijden, maar Hamas door sommigen als van geheel andere aard gezien wordt. De vraag stellen of dat zo is, is hem beantwoorden. Qua gruwelijkheid en doelstelling doet Hamas niet onder voor IS.

Steunen en veroordelen

Deze drie prangende veiligheidsvraagstukken, met daarbij de dreiging die uitgaat van Islamitische Staat, verdienen onze voortdurende aandacht. Als onze enige waardige en betrouwbare bondgenoot in het Midden-Oosten moeten we Israël steunen en waarderen. SGP-jongeren pleit ervoor terreur en de aanmoediging van geweld tegen Israëli’s onophoudelijk te benoemen en scherp te veroordelen. Hierbij moet het bestaansrecht van de staat Israël onvoorwaardelijk erkend worden en vooropstaan, net als het recht op zelfverdediging, indien noodzakelijk preventief. Alleen zo kan bedreiging door agressie een halt toegeroepen worden.


Blog comments powered by Disqus