Israël: bedreigd door isolement

Naast militaire dreiging en terreur wordt Israël voortdurend bedreigd door pogingen tot isolement en demonisering door politiek en media uit allerlei landen. Deze pogingen zijn eveneens een groot gevaar voor Israël, en daarom is het belangrijk om deze aanvallen ondubbelzinnig te beantwoorden. In dit deel van het tweeluik vestigen we de aandacht op de bedreiging door isolement. Ook hier zijn er ten minste drie situaties die de aandacht vragen.

Naast militaire dreiging en terreur wordt Israël ook voortdurend bedreigd door pogingen tot isolement en demonisering door politiek en media uit allerlei landen. Deze pogingen zijn eveneens een groot gevaar voor Israël, en daarom is het belangrijk om deze aanvallen ondubbelzinnig te beantwoorden. In dit deel van het tweeluik vestigen we de aandacht op de bedreiging door isolement. Ook hier zijn er ten minste drie situaties die de aandacht vragen.

Labeling

De internationale anti-Israëlbeweging blijft strijden voor een economisch isolement van Israël. Een van de dieptepunten in deze strijd is de beslissing van de EU om Israëlische producten uit de betwiste gebieden van een speciaal label te voorzien. Dat de EU meegaat met de anti-Israëlische boycotbeweging is een schande. Een Israëlische ambassadeur sloeg de spijker geheel op zijn kop: ‘Eens werden Joden eruit gepikt en anders behandeld dan andere volken. Vandaag wordt de Joodse staat eruit gepikt en anders behandeld dan andere landen. (…). Van de meer dan 200 onopgeloste territoriale disputen, besloot Europa dat alleen deze Joodse producten het verdienden om gelabeld te worden’, zo schreef de ambassadeur. Productlabeling helpt een vredesproces geen steek verder, maar is juist een aanmoediging voor radicalen die Israël willen boycotten en haar bestaansrecht ontkennen.

Media

Nog dichter bij huis is de dreiging van een Israëlisch isolement ook zichtbaar. Krantenkoppen als ‘Israël doodt twee Palestijnen na aanval met messen’ zijn kwalijk misleidend. Door zulke berichtgeving, die wekelijks te lezen is, wordt Israël in de eerste plaats ten onrechte als agressor en onderdrukker weggezet. Opvallend is dat in vergelijkbare situaties buiten Israël de berichtgeving vaak heel anders is. Hier worden ‘aanvallers’ of ‘schutters’ wel terroristen genoemd. Het is telkens nodig om de media hierop te wijzen, en in sommige gevallen worden berichtgeving aangepast. Helaas is het leed, dat van valse beïnvloeding van de publieke opinie, dan al geschied.

Internationale gemeenschap

Ook internationaal zijn er telkens pogingen om Israël te isoleren, vaak in VN-verband. Neem de VN-Mensenrechtenraad: sinds de oprichting van dit orgaan in 2006 is Israël vaker veroordeeld dan de rest van de wereld in totaal. Verder sprak VN-secretaris Ban Ki-moon onlangs zijn begrip uit voor het Palestijnse verzet. Een veeg teken en tegelijk een aanmoediging voor terreur.

Helaas is er nog veel meer te noemen, zoals onvoorwaardelijke erkenningen van ‘de Palestijnse staat’, die de vrede allerminst dichterbij zullen brengen.

Benoemen en bestrijden

Deze drie manieren om Israël te isoleren en te demoniseren zijn, in elk geval op lange termijn, net zo bedreigend voor Israël als de veiligheidssituatie met buurlanden en Palestijnen. Het laat zien dat er naast het geweldsoffensief ook internationaal, economisch en op het gebied van publieke opinie een strijd tegen Israël gaande is. SGP-jongeren roept op deze verwerpelijke pogingen voortdurend te benoemen en te bestrijden. De extra mogelijkheden die het EU-voorzitterschap hiertoe biedt moet Nederland dan ook met beide handen aangrijpen. Zo moet Nederland alles in het werk stellen om de etiketteringsplannen ongedaan te maken. Verder moet Nederland zich sterk maken om alle geldstromen vanuit Brussel die het terrorisme jegens Israël aanwakkeren en aanmoedigen in kaart te brengen en zo spoedig mogelijk te stoppen. Ook moet Nederland andere landen ertoe oproepen om niet eenzijdig een Palestijnse staat te erkennen en ervoor strijden dat de EU zich als geheel solidair verklaart met Israël.

 

Zie ook deel 1 in dit tweeluik: ‘Israël: bedreigd door agressie’


Blog comments powered by Disqus