Ontketen cyberoorlog tegen jihadisme

Het jihadisme van ISIS en co een “zieke en gewelddadige ideologie” noemen. Op de vraag van wie dit citaat afkomstig is, zal het overgrote deel van de Nederlanders waarschijnlijk antwoorden met “Geert Wilders”. SGP-jongeren is blij het deze keer echter te horen uit de mond van een Nederlandse moslim.

Het jihadisme van ISIS en co een “zieke en gewelddadige ideologie” noemen. Op de vraag van wie dit citaat afkomstig is, zal het overgrote deel van de Nederlanders waarschijnlijk antwoorden met “Geert Wilders”. SGP-jongeren is blij het deze keer echter te horen uit de mond van een Nederlandse moslim.

Waiel Al Khateeb organiseerde zondag een stille tocht in Den Haag tegen het huidige geweld in het Midden-Oosten.  Samen met enkele honderden andere Nederlandse moslims sprak hij zich in het openbaar uit tegen terrorisme in naam van de Islam. Ook riep hij het parlement op om steun aan terroristische groeperingen strafbaar te stellen. SGP-jongeren sluit zich van harte aan bij deze oproep.

Islamatisch kalifaat
Op diezelfde dag riep ISIS een islamitisch kalifaat uit in het door hen bezette gebied in Syrië en Irak, waarbij de organisatie haar naam wijzigde in “Islamitische Staat”. Een woordvoerder riep jihadistische groeperingen over de hele wereld op trouw te zweren aan de nieuwe Islamitische Staat.  SGP-jongeren verzoekt de regering om deze nieuwe islamitische staat serieus te nemen en hem in samenwerking met andere Europese landen zoveel mogelijk tegen te werken.

Nederlandse aanhang
Ook Nederland kent helaas sympathisanten van bewegingen zoals ISIS, zoals blijkt uit het maandag gepubliceerde rapport van de AIVD  en de tegendemonstratie bij de stille tocht zondag. Al eerder riep SGP-jongeren op om jihadistische groeperingen in Nederland scherp in de gaten te houden. Dat onze oproep niet ongegrond was, blijkt uit het rapport:

“Groeperingen zoals Shariah4Holland, […] gebruiken [..] activistische tactieken, zoals demonstraties en flyer-acties om hun vaak provocatieve boodschap uit te dragen. Dit leidt tot een aanwas van vooral jongeren, die op deze manier hun jihadistische overtuiging kunnen uiten. Het vindt openlijk plaats en wordt daarmee ook breder geaccepteerd.”

Daarnaast schrijft de AIVD dat deze propaganda door middel van de sociale media “horizontaliseert” waarbij radicale boodschappen razendsnel verspreid worden richting vele duizenden ontvangers. Uit het rapport blijkt verder dat de gevaren voor het Westen, in combinatie met de terugkeer van jihadgangers uit het Midden-Oosten, reëel zijn.

Cyberoorlog
SGP-jongeren is ronduit bezorgd over deze ontwikkelingen, ook omdat deze jihadisten ver af staan van onze democratische vrijheden en die zelfs verwerpen. Bovendien hebben ze nooit onder stoelen of banken gestoken christenen en andere minderheden te willen marginaliseren, of erger.

Hoewel de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, kent deze ook zijn begrenzingen. SGP-jongeren is van mening dat radicale jihadisten  die met hun talloze oproepen tot geweld ver hebben overschreden. Om die reden roept SGP-jongeren de regering dan ook op om het verspreiden van jihadistische boodschappen actief tegen te gaan. Een “cyberoorlog” tegen deze radicalen is op zijn plaats. En zoals opgemaakt kan worden uit het protest van afgelopen zondag, vinden we honderden vredelievende moslims hierin aan onze zijde.


Blog comments powered by Disqus