Invoering sociaal leenstelsel is slecht voor Nederland

Komende week hoopt de Tweede Kamer te debatteren over de invoering van het sociaal leenstelsel. In het regeringsakkoord is opgenomen dat per september 2014 de basisbeurs word afgeschaft, maar omdat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer is het nog lang niet zeker dat een sociaal leenstelsel er ook komt. SGP-jongeren is van mening dat de invoering van een sociaal leenstelsel slecht is voor Nederland.

Komende week hoopt de Tweede Kamer te debatteren over de invoering van het sociaal leenstelsel. In het regeringsakkoord is opgenomen dat per september 2014 de basisbeurs word afgeschaft, maar omdat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer is het nog lang niet zeker dat een sociaal leenstelsel er ook komt. SGP-jongeren is van mening dat de invoering van een sociaal leenstelsel slecht is voor Nederland.

Perverse effecten
Wat vragen werkgevers van jonge ambitieuze werknemers? Het liefst bestuurservaring, maar ook stages en buitenlandreizen doen het goed. Juist deze zaken zullen studenten het eerst nalaten bij de invoering van een leenstelsel, blijkt uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat studenten aangeven dat ze meer zullen gaan werken, zodat hun schuld niet te groot word. Terwijl studenten die eerder wegmoeten of geen deadline kunnen halen omdat ze naast hun studie werken, voor universitaire docenten een bron van ergernis zijn. Een leenstelsel vergroot dus de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en gaat precies tegen de wensen van docenten in.

Daarnaast leven we in een crisis die in belangrijke mate is veroorzaakt doordat mensen veel te gemakkelijk schulden maken. Door een leenstelsel wordt het logisch dat studenten schulden hebben, waardoor er zeker geen bewustwording onder jongeren komt dat dit niet wenselijk is. Wanneer jongeren afstuderen met een schuld van gemiddeld zo’n 25.000 euro heeft dit ook grote gevolgen voor de woningmarkt, omdat er geen student meer is die een hypotheek kan krijgen direct na zijn studie. Als SGP-jongeren zijn we daarom voor het behoud van een basisbeurs voor de nominale studieduur.

Betere oplossingen
Een leenstelsel is dus slecht voor Nederland. Dat neemt niet weg dat er bezuinigd dient te worden. SGP-jongeren stelt daarom voor om verplichte ‘matching’ landelijk in te voeren, waardoor jongeren minder snel een studie kiezen die niet bij hen pas, en later uitvallen. Daarnaast kan overwogen worden om in de masterfase wel een leenstelsel in te voeren, omdat deze kosten te overzien zijn. Een leenstelsel voor het totale hoger onderwijs is echter absoluut onwenselijk.


Blog comments powered by Disqus