In English, please?

‘The bullet is through the church!’ Staatssecretaris Dekker van Onderwijs maakte afgelopen woensdag bekend welke twaalf scholen mee mogen doen aan een proef met volledig tweetalig onderwijs op de basisschool. Een goed initiatief?

The bullet is through the church!’ Staatssecretaris Dekker van Onderwijs maakte afgelopen woensdag bekend welke twaalf scholen mee mogen doen aan een proef met volledig tweetalig onderwijs op de basisschool. Een goed initiatief?

Pilot
Het voorstel van de staatssecretaris houdt in dat de leerlingen voor maximaal de helft van de onderwijstijd les krijgen in het Engels. Tijdens de gymlessen, of vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis, zal Engels de voertaal zijn. De scholen waar de pilot gestart wordt, hebben een sterk internationale focus.

The earlier, the better?
Dekker noemt verschillende redenen om te beginnen met dit concept. Voor velen, stelt hij, zal het Engels een belangrijke plaats gaan innemen in hun toekomstige beroep.
Jong geleerd, is oud gedaan. Ook zou het een uitdaging kunnen zijn voor de leerlingen met een talenknobbel.
Echter, niet iedereen is positief. Vraag het aan een brugklasdocent Engels. Hij zal zeggen dat er op dit moment al veel verschillen zijn tussen de leerlingen die hij aan het begin van het schooljaar in zijn klas verwelkomt. Het vraagt erg veel van de docent om recht te doen aan alle niveaus. Vaak sluit de docent aan bij de zwakke leerling en wordt de leerling met voorsprong lui, zo stelt Arjan de Korte van Driestar Educatief.
Om dit te voorkomen pleiten sommigen voor het explicieter maken van de kerndoelen voor het vak Engels in het basisonderwijs door de overheid, zodat de leerlingen in klas 1 op gelijke voet verder kunnen gaan. Keerzijde: minder vrijheid en misschien ook nog meer ‘toetsgekte’ op de basisschool?

Kennis van de docent
Het is een leuk idee: meer Engels op de basisschool. De laatste jaren is er meer tijd besteed aan dit vak. Cito publiceerde in oktober 2013 een onderzoek waarin naar voren komt dat de gemiddelde groep 8 leerling niet beter Engels spreekt dan in 2006.
Er moet niet vergeten worden dat de input van uiterst belang is. Zolang de leraar voor de klas slechts steenkolenengels spreekt, zal de Engelse les weinig tot geen zin hebben. In dat geval ‘we can make our breast wet.’
Inderdaad, dan moet er gekeken worden naar de pabo. Een onderzoek uit 2011 van SLO laat zien dat het aanbod van het Engels gering is op de meeste hogescholen. Voor de huidige docenten zou er meer nascholing moeten komen. Genoeg werk aan de winkel dus!

Consequenties
Als er op den duur meer tweetalig onderwijs wordt aangeboden in het basisonderwijs, zal dit dus zeker consequenties (moeten) hebben voor het voortgezet onderwijs en voor de pabo. Verder blijft onderzoek naar de zin van vervroegd vreemdetalenonderwijs nodig!

Willeke van Deelen
Commissie Onderwijs

Geschreven door Willeke van Deelen

Willeke is lid van de commissie Onderwijs van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Willeke van Deelen:Blog comments powered by Disqus